جمعه 1 مهر 1390  05:38 ب.ظ    ویرایش: جمعه 18 اسفند 1391 12:49 ب.ظ
نوع مطلب: منابع دکتری مدیریت, منابع دکتری دانشگاه آزاد مدیریت , منابع دکتری مجموعه مدیریت ،منابع دکتری دامپزشکی ، جزوات و منابع دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد و دامپزشکی دکتری نیمه متمرکز ،جزوه خلاصه نکات و مطالب مهم درس استعداد تحصیلی بصورت تایپ،جزوات و منابع درس استعداد تحصیلی کنکور دکتری90 ،منابع دکتری تخصصی کلیه رشته ها ،جزوات دکترای کلیه رشته ها،منابع جزوات کنکور دکتری تخصصی(.Ph.D) ،جزوه های دکتری،دکترا،جزوات اساتید دکترا/دکتری تخصصی(.Ph.D)،پی اچ دی آزمون ،منابع دکترای اقتصاد كشاورزی,منابع دکتری اقتصاد كشاورزی سال ۱۳۹۰ ،منابع دکترای مجموعه علوم اقتصادی,منابع دکتری مجموعه علوم اقتصادی سال ۱۳۹۰ ،منابع دکترای پاتوبیولوژی,منابع دکتری پاتوبیولوژی سال ۱۳۹۰ ،منابع دکترای مجموعه مهندسی عمران,منابع دکتری مهندسی عمران سال ۱۳۹۰ ،منابع آزمون دکترای فلسفه تعلیم و تربیت،منابع دکترا فلسفه تعلیم و تربیت ،منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی سال1390 ،منابع دكترای باغبانی،دكتری زراعت،دكتری حسابداری،دكتری مدیریت آموزشی ،منابع دکتری تخصصی کشاورزی،منابع جزوات دکتری ،

منابع دکتری نیمه متمرکز 93 و منابع دکترا دانشگاه ازاد 93 کلیه رشته ها با آخرین تغییرات موجود است. نمونه ای از منابع و جزوات مقطع ها, گروه ها, رشته ها و گرایشها قید شده است. آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری,دانلود بسته کامل درسی دکترا نیمه متمرکز, استعداد تحصیلی (GMAT)

منابع دکتری نیمه متمرکز کشاورزی و منابع طبیعی - برخی رشته اینجا قید شده است:
منابع دکتری نیمه متمرکز باغبانی و فضای سبز
http://www.phdazmoon.com/post-2302.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز اقتصاد کشاورزی
http://www.phdazmoon.com/post-2269.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز علوم مرتع
http://www.phdazmoon.com/post-2262.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز کشاورزی هسته‌ای
http://www.phdazmoon.com/post-2261.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز صنایع غذایی
http://www.phdazmoon.com/post-2258.aspx
نابع دکتری نیمه متمرکز باغبانی و فضای سبز
http://www.phdazmoon.com/post-2257.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز مکانیک ماشین‌های کشاورزی
http://www.phdazmoon.com/post-2256.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز مکانیزاسیون کشاورزی
http://www.phdazmoon.com/post-2254.aspx
منابع دکتری مهندس مکانیزاسیون کشاورزی - مهندسی پس از برداشت
http://www.phdazmoon.com/post-2225.aspx

منابع دکترا دانشگاه ازاد اسلامی کشاورزی و منابع طبیعی - تمامی رشته ها موجود میباشد:
منابع دکتری علوم مرتع
http://www.phdazmoon.com/post-2300.aspx
منابع دکتری محیط زیست
http://www.phdazmoon.com/post-2299.aspx 
دکتری اصلاح نژاد دام
http://www.phdazmoon.com/post-2298.aspx
منابع دکتری مهندسی منابع آب
http://www.phdazmoon.com/post-2297.aspx
منابع دکتری تغذیه دام
http://www.phdazmoon.com/post-2296.aspx
منابع دکتری میوه کاری
http://www.phdazmoon.com/post-2303.aspx 
منابع دکتری گیاهان زینتی
http://www.phdazmoon.com/post-2248.aspx
منابع دکتری سبزی کاری
http://phdazmoon.com/post-2247.aspx
دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای
http://www.phdazmoon.com/post-2245.aspx
منابع دکتری فیزیک و حفاظت خاک
http://www.phdazmoon.com/post-2244.aspx
دکتری پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک
http://www.phdazmoon.com/post-2243.aspx
منابع دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک
http://www.phdazmoon.com/post-2242.aspx
منابع دکتری صنایع غذایی
http://www.phdazmoon.com/post-2229.aspx
منابع دکتری مکانیزاسیون کشاورزی , دکتری نیمه متمرکز و دانشگاه آزاد
http://www.phdazmoon.com/post-2214.aspx
فروش برترین منابع دکتری تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی, دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی
http://www.phdazmoon.com/post-2210.aspx

منابع دکتری آزاد و نیمه متمرکز دامپزشکی:
منابع دکتری پاتولوژی دامپزشکی, جزوات و منابع دکترای دامپزشکی-پاتولوژی
http://www.phdazmoon.com/post-2222.aspx
منابع دکتری بهداشت مواد غذایی, جزوات و منابع دکترای دامپزشکی
http://www.phdazmoon.com/post-2220.aspx
منابع دکتری فارماکولوژی دامپزشکی, دکتری تخصصی دامپزشکی فارماکولوژی
http://www.phdazmoon.com/post-2145.aspx
منابع دکتری انگل شناسی دامپزشکی, دکتری دامپزشکی انگل شناسی
http://www.phdazmoon.com/post-2144.aspx
منابع دکتری قارچ شناسی دامپزشکی, دکتری دامپزشکی قارچ شناسی
http://www.phdazmoon.com/post-2143.aspx
منابع دکتری میکروبیولوژی دامپزشکی, دکتری دامپزشکی میکروبیولوژی
http://www.phdazmoon.com/post-2142.aspx

منابع دکترای دانشگاه آزاد فنی و مهندسی:
منابع دکتری مهندسی محیط زیست , منابع دکترای آزاد مهندسی محیط زیست
http://www.phdazmoon.com/post-2215.aspx
منابع دکتری مهندسی عمران - آب , منابع دکترا مهندسی عمران-آب
http://www.phdazmoon.com/post-2217.aspx

منابع دکترای آزاد و نیمه متمرکز پزشکی:
منابع دکتری نیمه متمرکز زیست فناوری پزشکی|دکتری دولتی زیست فناوری پزشکی 
http://www.phdazmoon.com/post-2223.aspx
منابع و جزوات دکتری ریز زیست فناوری ، جزوات دکتری نانوبیوتکنولوژی
http://www.phdazmoon.com/post-1859.aspx

منابع دکتری نیمه متمرکز علوم انسانی تمامی رشته ها موجود است:
منابع دکتری نیمه متمرکز علوم تربیتی
http://www.phdazmoon.com/post-2268.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز علوم کتابداری
http://www.phdazmoon.com/post-2267.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز حسابداری
http://www.phdazmoon.com/post-2266.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز مدیریت, منابع دکتری مدیریت
http://www.phdazmoon.com/post-2265.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز روانشناسیچ
http://www.phdazmoon.com/post-2264.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز الهیات و معارف اسلامی
http://www.phdazmoon.com/post-2263.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز تاریخ
http://www.phdazmoon.com/post-2260.aspx
منابع دکتری سراسری علوم اقتصادی
http://www.phdazmoon.com/post-2301.aspx

منابع دکترای دانشگاه ازاد علوم انسانی در اینجا برخی رشته ها قید شده است.
منابع دکتری مدیریت آموزشی , منابع دکتری گروه علوم انسانی-مدیریت آموزشی
www.phdazmoon.com/post-2304.aspx
منابع دکتری علوم اقتصادی , منابع دکترای گروه علوم انسانی-علوم اقتصادی
http://www.phdazmoon.com/post-2212.aspx
منابع دکتری گروه علوم انسانی-فلسفه تعلیم و تربیت, دکتری آزاد تعلیم و تربیت 93
http://www.phdazmoon.com/post-2211.aspx
منابع دکتری برنامه ریزی درسی , منابع دکترا برنامه ریزی درسی
http://www.phdazmoon.com/post-2216.aspx
منابع دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی, دکتری تخصصی مدیریت بازاریابی
http://www.phdazmoon.com/post-2218.aspx
منابع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت , منابع دکترا فلسفه تعلیم و تربیت
http://www.phdazmoon.com/post-2153.aspx
منابع دکتری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث‎
http://www.phdazmoon.com/post-2105.aspx

منابع دکترا دانشگاه آزاد اسلامی گروه زبان:
منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی | فروش جزوات دکتری ادبیات فارسی
http://www.phdazmoon.com/post-2104.aspx

منابع دکترای نیمه متمرکز علوم پایه:
منابع دکتری نیمه متمرکز سراسری محیط زیست
http://www.phdazmoon.com/post-2255.aspx
فروش منایع دکتری بیوانفورماتیک
http://www.phdazmoon.com/post-2228.aspx
منابع دکتری ژئوفیزیک لرزه شناسی ، منابع دکتری زلزله شناسی
http://www.phdazmoon.com/post-1860.aspx
منایع دکتری نانوشیمی کلیه گرایش­ها ، منایع دکتری نانوشیمی
http://www.phdazmoon.com/post-1858.aspx
منابع دکتری نانو فیزیک ، منابع دکتری نانو مواد ، منابع دکتری نانو الکترونیک
http://www.phdazmoon.com/post-1857.aspx
منابع دکتری علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا
http://www.phdazmoon.com/post-1856.aspx
منابع دکتری مجموعه ریاضی ، منابع دکترای جبر ، منابع دکترای آنالیز ریاضی
http://www.phdazmoon.com/post-1855.aspx
منابع دکتری مجموعه آمار ، جزوات دکتری آمار آزاد و سراسری
http://www.phdazmoon.com/post-1854.aspx
منابع دکتری دانشگاه آزاد هواشناسی ، منابع دکتری نیمه متمرکز هواشناسی
http://www.phdazmoon.com/post-1850.aspx
منابع دکتری مجموعه فیزیک ، منابع دکتری رشته های فیزیک آزاد و سراسری
http://www.phdazmoon.com/post-1849.aspx
منابع دکتری مجموعه زمین شناسی ، منابع دکترای کلیه رشته های زمین شناسی
http://www.phdazmoon.com/post-1847.aspx
منابع دکترای مجموعه شیمی ، منابع دکتری شیمی
http://www.phdazmoon.com/post-1848.aspx

منابع دکتری آزاد و نیمه متمرکز زیست شناسی:
منابع دکتری علوم پایه ، دکترای زیست شناسی ، دکتری بیوانفورماتیک
http://www.phdazmoon.com/post-2227.aspx
منابع دکتری مجموعه زیست شناسی ، جانوری ، سلولی و مولکولی
http://www.phdazmoon.com/post-1852.aspx

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی  www.1az4.com

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی و سوالات آزمونها:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱ | ارسال پیامک درخواست یا سوال ۲۴ ساعته
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی بسته های آموزشی خریداری شده (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
آدرس ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها: [PhdAzmoon[at]gmail.com]
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را پیامک نمائید.

راهنمای خرید منابع و جزوات کاردانی، ارشد و دکترا:
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

خرید شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع دکتری 93 - Purchase supplies in 93 Ph.D:
نام بانک: بانک صادرات ایران
شماره حساب جهت واریز نقدی: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
صاحب حساب: Mohammad Arvin

پیگیری اخبار مختص کنکور کارشناسی ارشد
شما با ثبت ایمیلتان می توانید آخرین اخبار و اطلاعیه های مختص به کنکور کارشناسی ارشد را به راحتی و به رایگان در ایمیلتان دنبال نمایید.
برای این منظور ، ایمیل خود را در کادر پایین سایت
www.phdazmoon.net وارد کنید و پس از وارد کردن کد تصویری لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال می شود.
 
برای این منظور به سایت
www.phdazmoon.net رفته و در کادر پایین سایت ایمیل خود را وارد نمایید.

www.PhdAzmoon.Net
دانلود دفترچه های کنکور و آزمونها در سایت پی اچ دی آزمون دات نت دیدن فرمایید

   


نظرات()   

منابع دکتری تغذیه دام , منابع دکترا تغذیه دام 
جزوات و منابع دکترای گروه کشاورزی و منابع طبیعی - تغذیه دام
کد رشته ۵۰۳۳۵ دکتری تخصصی تغذیه دام
جزوات دکتری تغذیه دام ، فروش منابع دکترای تغذیه دام، برترین جزوات کشاورزی و منابع طبیعی 93 - فروش جزوات دکتری تغذیه دام دانشگاه ازاد  و منابع دکتری نیمه متمرکز علوم دامی دانشگاه سراسری
 
 
۱- مواد امتحانی و ضرایب دکتری دانشگاه آزاد تغذیه دام + بسته آموزشی :

- بیوشیمی ضریب ۲:
جزوه بیوشیمی تایپی
جزوه بیوشیمی دستنویس
جزوه  بیوشیمی عمومی تایپی
جزوه بیوشیمی علوم دام دستنویس

- تغذیه نشخوارکنندگان پیشرفته ضریب ۳:
جزوه تغذیه نشخوارکنندگان پیشرفته تایپ شده
جزوه تغذیه نشخوارکنندگان
جزوه تغذیه دام  تایپ شده
جزوه تغذیه دام و طیور دستنویس
کتاب تغذیه دام 

- فیزیولوژی ضریب ۲:
جزوه فیزیولوژی دام تایپی
جزوه فیزیولوژی دام  دستنویس
جزوه فیزیولوژی دام پیشرفته 

- تغذیه طیور ضریب ۳:
جزوه تغذیه طیور تایپی
جزوه تغذیه طیور دستنویس
جزوه تغذیه طیور اختصاصی تایپی

- آمار و طرح آزمایشها ضریب ۲:
جزوه آمار تایپی
جزوه امار و احتمال دستنویس
جزوه طرح آزمایشات تایپی
جزوه طرح آزمایشات دستنویس
جزوه طرح آزمایشهای کشاورزی تایپی

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه و سوالات زبان عمومی انگلیسی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۳:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی

جزوات دکتری تغذیه دام - دکترای کشاورزی و منابع طبیعی - جزوه های برتر دکترا تخصصی آزاد

- نمونه سوالات آزمون دکتری تغذیه دام:
مجموعه سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد تغذیه دام سالهای گذشته - قابل ذکر است که سوالات کنکور دکتری موجود در بازار همگی بدون جواب هستند. در زمان خرید بسته آموزشی دفترچه سوالات رشته مورد نظر شما بدون پاسخ برای شما ارسال میگردد.مگر اینکه یک انتشاراتی سوالات دکتری رشته شما را با جواب کلیدی یا پاسخ تشریحی به چاپ رسانده باشد ما آن کتاب را خریداری کرده و داخل بسته برای شما ارسال میکنیم

۲-منابع و جزوات دکترای مجموعه علوم دامی دانشگاه سراسری - دکتری نیمه متمرکز:
بسته منابع آزمون نیمه متمركز دكترای تخصصی دانشگاه
سراسری مجموعه علوم دامی شامل:
جزوات و منابع آزمون نیمه متمرکز دکترای تغذیه دام (زبان انگلیسی-استعداد تحصیلی-دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد) + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه علوم دامی
ارسال جزوات و منابع طبق اعلام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در زمان خرید بسته آموزشی نیمه متمرکز توسط شما

برای هر ضریب یک تا شش جزوه در داخل بسته های آموزشی دکتری ارسال میگردد

جزوات کنکوری بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.
با پست پیشتاز ارسال میگردد|حضوری
واریز به حساب|تماس و اعلام مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات.بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال میگردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند همان روز ارسال میگردد.
و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال ۵ روز زمان برده و  بعد با پست پیشتاز ارسال میگردد

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی  www.1az4.com

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی و سوالات آزمونها:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱ | ارسال پیامک درخواست یا سوال ۲۴ ساعته
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی بسته های آموزشی خریداری شده (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
آدرس ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها: [PhdAzmoon[at]gmail.com]
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را پیامک نمائید.

راهنمای خرید منابع و جزوات کاردانی، ارشد و دکترا:
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

خرید شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع دکتری ۹۲- Purchase supplies in 1392 Ph.D:
نام بانک: بانک صادرات ایران
شماره حساب جهت واریز نقدی: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
صاحب حساب: Mohammad Arvin

پیگیری اخبار مختص کنکور کارشناسی ارشد
شما با ثبت ایمیلتان می توانید آخرین اخبار و اطلاعیه های مختص به کنکور کارشناسی ارشد را به راحتی و به رایگان در ایمیلتان دنبال نمایید.
برای این منظور ، ایمیل خود را در کادر پایین سایت
www.phdazmoon.net وارد کنید و پس از وارد کردن کد تصویری لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال می شود.
 
برای این منظور به سایت
www.phdazmoon.net رفته و در کادر پایین سایت ایمیل خود را وارد نمایید.

www.PhdAzmoon.Net
دانلود دفترچه های کنکور و آزمونها در سایت پی اچ دی آزمون دات نت دیدن فرمایید

مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی (PHD) با آزمون و بدون آزمون دکتری مهندسی تغذیه دام
دکتری رشته تغذیه دام
کد رشته دکتری دانشگاه آزاد تغذیه دام                  ۵۰۳۳۵
کد رشته دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم دامی     ۲۴۰۹
فروش جزوات دکتری دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات
فروش جزوات دکتری دانشگاه سراسری - نیمه متمرکز مجموعه علوم دامی

   


نظرات()   

منابع دکتری مهندسی عمران - آب , منابع دکترا مهندسی عمران-آب 
جزوات و منابع دکترای فنی و مهندسی - مهندسی عمران
کد رشته ۴۰۴۰۲ دکتری تخصصی مهندسی عمران
جزوات دکتری مهندسی عمران ، فروش منابع دکترای مهندسی عمران، برترین جزوات فنی و مهندسی 92- فروش جزوات دکتری مهندسی عمران دانشگاه ازاد  و منابع دکتری نیمه متمرکز دانشگاه سراسری
 
 
۱- مواد امتحانی و ضرایب دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران - آب + بسته آموزشی :

- ریاضیات ضریب ۱:
جزوه ریاضیات تایپی
جزوه ریاضیات عمومی تایپی
جزوه  نکات ریاضیات تایپی
جزوه ریاضیات دستنویس
کتاب ریاضیات عمومی

- هیدرولیک پیشرفته ضریب ۱:
جزوه هیدرولیک پیشرفته تایپ شده
جزوه هیدرولیک پیشرفته دستنویس
کتاب هیدرولیک پیشرفته 

- هیدرولیک جریان آب در محیطهای متخلخل ضریب ۱:
جزوه هیدرولیک جریان آب در محیطهای متخلخل تایپی
جزوه هیدرولیک جریان آب در محیطهای متخلخل دستنویس
جزوه هیدرولیک دستنویس
جزوه هیدرولیک تایپی

- هیدرولوژی پیشرفته ضریب ۱:
جزوه هیدرولوژی پیشرفته تایپی
جزوه هیدرولوژی پیشرفته دستنویس

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه و سوالات زبان عمومی انگلیسی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۱:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی

جزوات دکتری مهندسی عمران - آب - دکترای فنی و مهندسی - جزوه های برتر دکترا تخصصی آزاد

- نمونه سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران - آب:
مجموعه سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران - آب سالهای گذشته - قابل ذکر است که سوالات کنکور دکتری موجود در بازار همگی بدون جواب هستند.در زمان خرید بسته آموزشی دفترچه سوالات رشته مورد نظر شما بدون پاسخ برای شما ارسال میگردد.مگر اینکه یک انتشاراتی سوالات دکتری رشته شما را با جواب کلیدی یا پاسخ تشریحی به چاپ رسانده باشد ما آن کتاب را خریداری کرده و داخل بسته برای شما ارسال میکنیم

۲-منابع و جزوات دکترای مجموعه مهندسی عمران دانشگاه سراسری - دکتری نیمه متمرکز:
بسته منابع آزمون نیمه متمركز دكترای تخصصی دانشگاه
سراسری مجموعه مهندسی عمران شامل:
جزوات و منابع آزمون نیمه متمرکز دکترای مهندسی عمران آب (زبان انگلیسی-استعداد تحصیلی-دروس کارشناسی و دروس کارشناسی ارشد) + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه مهندسی عمران
ارسال جزوات و منابع طبق اعلام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در زمان خرید بسته آموزشی نیمه متمرکز توسط شما

برای هر ضریب یک تا شش جزوه در داخل بسته های آموزشی دکتری ارسال میگردد

جزوات کنکوری بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.
با پست پیشتاز ارسال میگردد|حضوری
واریز به حساب|تماس و اعلام مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات.بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال میگردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند همان روز ارسال میگردد.
و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال ۵ روز زمان برده و  بعد با پست پیشتاز ارسال میگردد

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی  www.1az4.com

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی و سوالات آزمونها:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱ | ارسال پیامک درخواست یا سوال ۲۴ ساعته
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی بسته های آموزشی خریداری شده (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
آدرس ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها: [PhdAzmoon[at]gmail.com]
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را پیامک نمائید.

راهنمای خرید منابع و جزوات کاردانی، ارشد و دکترا:
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

خرید شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع دکتری ۹۲- Purchase supplies in 93 Ph.D:
نام بانک: بانک صادرات ایران
شماره حساب جهت واریز نقدی: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
صاحب حساب: Mohammad Arvin

پیگیری اخبار مختص کنکور کارشناسی ارشد
شما با ثبت ایمیلتان می توانید آخرین اخبار و اطلاعیه های مختص به کنکور کارشناسی ارشد را به راحتی و به رایگان در ایمیلتان دنبال نمایید.
برای این منظور ، ایمیل خود را در کادر پایین سایت
www.phdazmoon.net وارد کنید و پس از وارد کردن کد تصویری لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال می شود.
 
برای این منظور به سایت
www.phdazmoon.net رفته و در کادر پایین سایت ایمیل خود را وارد نمایید.

www.PhdAzmoon.Net
دانلود دفترچه های کنکور و آزمونها در سایت پی اچ دی آزمون دات نت دیدن فرمایید

مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی (PHD) با آزمون و بدون آزمون دکتری مهندسی عمران آب
دکتری رشته مهندسی عمران - آب
کد رشته دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران - آب        ۴۰۴۰۲
کد رشته دکتری نیمه متمرکز مجموعه مهندسی عمران     ۲۳۱۰
فروش جزوات دکتری دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات
فروش جزوات دکتری دانشگاه سراسری - نیمه متمرکز مجموعه مهندسی عمران 

   


نظرات()   

منابع دکتری علوم اقتصادی , منابع دکتری اقتصاد انسانی 
جزوات و منابع دکترای علوم انسانی - علوم اقتصادی
کد رشته ۲۰۹۱۴ دکتری تخصصی علوم اقتصادی
جزوات دکتری اقتصاد انسانی ، فروش منابع دکترای علوم اقتصادی ، برترین جزوات علوم انسانی 93 - فروش جزوات دکتری اقتصاد دانشگاه ازاد  و منابع دکتری نیمه متمرکز دانشگاه سراسری
 
 
 
۱- مواد امتحانی و ضرایب دکتری دانشگاه آزاد علوم اقتصادی + بسته آموزشی :

- اقتصاد ایران ضریب۳:
جزوه اقتصاد ایران تایپی
جزوه اقتصاد ایران تایپی
جزوه اقتصاد عمومی دستنویس و تایپ

- اقتصاد کلان ضریب۴:
جزوه اقتصاد کلان تایپ شده
جزوه اقتصاد کلان دستنویس
جزوه خلاصه مباحث اساسی اقتصاد کلان

- ریاضی ضریب۳:
جزوه نکات ریاضی تایپی
جزوه ریاضی عمومی دستنویس و تایپی
جزوات ریاضی دستنویس

- اقتصاد خرد ضریب۴:
جزوه اقتصاد خرد تایپی
جزوه اقتصاد خرد دستنویس
جزوه خلاصه مباحث اساسی اقتصاد خرد 
کتاب اقتصاد خرد 

- آمار و اقتصاد سنجی ضریب۳:
جزوه اقتصاد سنجی 
جزوه آمار تایپ شده 
جزوه نکته و تست آمار دستنویس

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه وسوالات زبان عمومی انگلیسی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب۳:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی

جزوات دکتری اقتصاد - دکترای اقتصاد انسانی - جزوه های برتر دکترا علوم اقتصادی

- نمونه سوالات آزمون دکتری علوم اقتصادی:
مجموعه سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد علوم اقتصادی سالهای گذشته - قابل ذکر است که سوالات کنکور دکتری موجود در بازار همگی بدون جواب هستند.در زمان خرید بسته آموزشی دفترچه سوالات رشته مورد نظر شما بدون پاسخ برای شما ارسال میگردد.مگر اینکه یک انتشاراتی سوالات دکتری رشته شما را با جواب کلیدی یا پاسخ تشریحی به چاپ رسانده باشد ما آن کتاب را خریداری کرده و داخل بسته برای شما ارسال میکنیم

۲-منابع و جزوات دکترای مجموعه علوم اقتصادی دانشگاه سراسری - دکتری نیمه متمرکز:
بسته منابع آزمون نیمه متمركز دكترای تخصصی دانشگاه
سراسری مجموعه علوم اقتصادی شامل:
جزوات و منابع آزمون نیمه متمرکز دکترای مجموعه علوم اقتصادی (زبان انگلیسی-استعداد تحصیلی-دروس کارشناسی و دروس کارشناسی ارشد) + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه اقتصاد
ارسال جزوات و منابع طبق اعلام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در زمان خرید بسته آموزشی نیمه متمرکز توسط شما

برای هر ضریب یک تا شش جزوه در داخل بسته های آموزشی دکتری ارسال میگردد.

جزوات کنکوری بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.
با پست پیشتاز ارسال میگردد|حضوری
واریز به حساب|تماس و اعلام مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات.بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال میگردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند همان روز ارسال میگردد.
و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال ۵ روز زمان برده و  بعد با پست پیشتاز ارسال میگردد

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی  www.1az4.com

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی و سوالات آزمونها:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱ | ارسال پیامک درخواست یا سوال ۲۴ ساعته
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی بسته های آموزشی خریداری شده (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
آدرس ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها: [PhdAzmoon[at]gmail.com]
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را پیامک نمائید.

راهنمای خرید منابع و جزوات کاردانی، ارشد و دکترا:
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

خرید شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع دکتری ۹۲- Purchase supplies in 93 Ph.D:
نام بانک: بانک صادرات ایران
شماره حساب جهت واریز نقدی: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
صاحب حساب: Mohammad Arvin

پیگیری اخبار مختص کنکور کارشناسی ارشد

شما با ثبت ایمیلتان می توانید آخرین اخبار و اطلاعیه های مختص به کنکور کارشناسی ارشد را به راحتی و به رایگان در ایمیلتان دنبال نمایید.
برای این منظور ، ایمیل خود را در کادر پایین سایت
www.phdazmoon.net وارد کنید و پس از وارد کردن کد تصویری لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال می شود.
 
برای این منظور به سایت
www.phdazmoon.net رفته و در کادر پایین سایت ایمیل خود را وارد نمایید.

www.PhdAzmoon.Net
دانلود دفترچه های کنکور و آزمونها در سایت پی اچ دی آزمون دات نت دیدن فرمایید

مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی (PHD) با آزمون و بدون آزمون دکتری اقتصاد
دکتری رشته علوم اقتصادی
کد رشته دکتری دانشگاه آزاد علوم اقتصادی             ۲۰۹۱۴
کد رشته دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم اقتصادی   ۲۱۰۲
فروش جزوات دکتری دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات
فروش جزوات دکتری دانشگاه سراسری - نیمه متمرکز مجموعه علوم اقتصادی 

   


نظرات()   

منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی

برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی (.Ph.D)
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic