منابع دکتری فارماکولوژی دامپزشکی
جزوات و منابع دکترای دامپزشکی - فارماکولوژی
کد رشته ۱۰۵۱۴ دکتری تخصصی دامپزشکی فارماکولوژی
دامپزشکی فارماکولوژی ، فروش منابع دکتری دامپزشکی ، برترین جزوات دامپزشکی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ - فروش جزوات دکتری دامپزشکی دانشگاه ازاد  و منابع دکتری نیمه متمرکز دانشگاه سراسری
 

- فارماکولوژی ضریب ۴:
جزوه فارماکولوژی تایپی
جزوه فارماکولوژی دستنویس

- سم شناسی ضریب ۴:
جزوه سم شناسی تایپ شده
جزوه سم شناسی دستنویس

- فیزیولوژی ضریب ۲:
جزوه فیزیولوژی تایپی
جزوه فیزیولوژی دستنویس

- بیوشیمی ضریب ۲:
جزوه بیوشیمی عمومی دستنویس
جزوه بیوشیمی عمومی تایپ شده
جزوه بیوشیمی

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه وسوالات زبان عمومی انگلیسی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۲:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی

جزوات دامپزشکی فارماکولوژی دامپزشکی

- نمونه سوالات آزمون دکتری دامپزشکی - دکتری فارماکولوژی:
مجموعه سوالات آزمون فارماکولوژی دامپزشکی سالهای گذشته

برای هر ضریب یک تا شش جزوه ارسال میگردد.

جزوات بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.
با پست پیشتاز ارسال میگردد|حضوری
واریز به حساب|تماس و اعلام مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات.بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال میگردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند همان روز ارسال میگردد.
و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال ۵ روز زمان برده و  بعد با پست پیشتاز ارسال میگردد.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری،ارشد،کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
  
تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۰۲۸-۲۲۲۲۵۰۴۷  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸       1az4.com[at]gmail.com 

انتقال کارت به کارت (به نام محمد آروین) "در صورت واریز به حساب بانک تات مراحل آماده سازی و ارسال سریع انجام گرفته و نسبت به مبلغ خرید شما تخفیف قائل خواهیم شد"

نام بانک شماره کارت
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۲۸۰۰۵۲۲۵۳۲
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک پاسارگاد ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۲۴۴۲۵۸۸
بانک مسکن ۶۲۸۰۲۳۱۲۳۳۳۶۳۲۹۹
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶

   


نظرات()   

منابع دکتری انگل شناسی دامپزشکی
جزوات و منابع دکترای دامپزشکی - انگل شناسی
کد رشته ۱۰۵۰۷ دکتری تخصصی دامپزشکی انگل شناسی
دامپزشکی انگل شناسی ، فروش منابع دکتری دامپزشکی ، برترین جزوات دامپزشکی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ - فروش جزوات دکتری دامپزشکی دانشگاه ازاد  و منابع دکتری نیمه متمرکز دانشگاه سراسری
 

- کرم های گرد و بیماریها ضریب 3:
جزوه کرم های گرد تایپی
جزوه کرم های گرد و بیماریها دستنویس

- کرم های پهن(ترماتودها و سستدها) و بیماریها ضریب 3:
جزوه کرم های پهن(ترماتودها و سستدها) و بیماریها تایپ شده
جزوه کرم های پهن دستنویس

- تک یاخته شناسی و بیماریها ضریب 3:
جزوه تک یاخته شناسی و بیماریها

- بندپایان و بیماریها ضریب 3:
جزوه بندپایان و بیماریها تایپی
جزوه بندپایان و بیماریها دستنویس

- آسیب شناسی ضریب 2:
جزوه آسیب شناسی تایپی و دستنویس

- کلینیکال پاتولوژی ضریب 2:
جزوه کلینیکال پاتولوژی دستنویس و جزوه تایپی

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه وسوالات زبان عمومی انگلیسی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب 4:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی

جزوات دامپزشکی -  انگل شناسی دامپزشکی

- نمونه سوالات آزمون دکتری دامپزشکی - دکتری انگل شناسی:
مجموعه سوالات آزمون انگل شناسی دامپزشکی سالهای گذشته

برای هر ضریب یک تا شش جزوه ارسال میگردد.

جزوات بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.
با پست پیشتاز ارسال میگردد|حضوری
واریز به حساب|تماس و اعلام مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات.بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال میگردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند همان روز ارسال میگردد.
و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال ۵ روز زمان برده و  بعد با پست پیشتاز ارسال میگردد.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری،ارشد،کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
  
تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۰۲۸-۲۲۲۲۵۰۴۷  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸       1az4.com[at]gmail.com 

انتقال کارت به کارت (به نام محمد آروین) "در صورت واریز به حساب بانک تات مراحل آماده سازی و ارسال سریع انجام گرفته و نسبت به مبلغ خرید شما تخفیف قائل خواهیم شد"

نام بانک شماره کارت
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۲۸۰۰۵۲۲۵۳۲
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک پاسارگاد ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۲۴۴۲۵۸۸
بانک مسکن ۶۲۸۰۲۳۱۲۳۳۳۶۳۲۹۹
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶

   


نظرات()   

منابع دکتری قارچ شناسی دامپزشکی
جزوات و منابع دکترای دامپزشکی - قارچ شناسی
کد رشته ۱۰۵۰۸ دکتری تخصصی دامپزشکی قارچ شناسی
دامپزشکی قارچ شناسی ، فروش منابع دکتری دامپزشکی ، برترین جزوات دامپزشکی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ - فروش جزوات دکتری دامپزشکی دانشگاه ازاد  و منابع دکتری نیمه متمرکز دانشگاه سراسری
 

- قارچ شناسی و بیماریها ضریب 4:
جزوه قارچ شناسی تایپی
جزوه بیماریها دستنویس

- باکتری شناسی ضریب 1:
جزوه باکتری شناسی تایپ شده
جزوه باکتری شناسی دستنویس

- تک یاخته شناسی ضریب 1:
جزوه تک یاخته شناسی

- ایمنی شناسی ضریب 2:
جزوه ایمنی شناسی تایپی
جزوه ایمنی شناسی دستنویس

- بیماریهای مشترک ضریب 1:
جزوه بیماریهای مشترک تایپی و دستنویس

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه و سوالات زبان عمومی انگلیسی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب 2:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی

جزوات دامپزشکی - قارچ شناسی دامپزشکی

- نمونه سوالات آزمون دکتری دامپزشکی - دکتری قارچ شناسی:
مجموعه سوالات آزمون دامپزشکی قارچ شناسی سالهای گذشته

برای هر ضریب یک تا شش جزوه ارسال میگردد.

جزوات بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.
با پست پیشتاز ارسال میگردد|حضوری
واریز به حساب|تماس و اعلام مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات.بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال میگردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند همان روز ارسال میگردد.
و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال ۵ روز زمان برده و  بعد با پست پیشتاز ارسال میگردد.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری،ارشد،کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
  
تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۰۲۸-۲۲۲۲۵۰۴۷  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸       1az4.com[at]gmail.com 

انتقال کارت به کارت (به نام محمد آروین) "در صورت واریز به حساب بانک تات مراحل آماده سازی و ارسال سریع انجام گرفته و نسبت به مبلغ خرید شما تخفیف قائل خواهیم شد"

نام بانک شماره کارت
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۲۸۰۰۵۲۲۵۳۲
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک پاسارگاد ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۲۴۴۲۵۸۸
بانک مسکن ۶۲۸۰۲۳۱۲۳۳۳۶۳۲۹۹
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶

   


نظرات()   

منابع دکتری میکروبیولوژی دامپزشکی
جزوات و منابع دکترای دامپزشکی - میکروبیولوژی
کد رشته ۱۰۵۰۵ دکتری تخصصی دامپزشکی میکروبیولوژی
دامپزشکی میکروبیولوژی ، فروش منابع دکتری دامپزشکی ، برترین جزوات دامپزشکی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ - فروش جزوات دکتری دامپزشکی دانشگاه ازاد  و منابع دکتری نیمه متمرکز دانشگاه سراسری 

- ویروس شناسی عمومی ضریب ۳:
جزوه ویروس شناسی عمومی تایپی
جزوه ویروس شناسی عمومی دستنویس

- بیماریهای ویروسی ضریب ۳:
جزوه بیماریهای ویروسی تایپ شده
جزوه بیماریهای ویروسی دستنویس

- باکتری شناسی ضریب ۳:
جزوه باکتری شناسی

- بیماریهای باکتریایی ضریب ۳:
جزوه بیماریهای باکتریایی تایپی
جزوه بیماریهای باکتریایی دستنویس

- ایمنی شناسی ضریب ۳:
جزوه ایمنی شناسی تایپی
جزوه ایمنی شناسی دستنویس

- قارچ شناسی و بیماریهای قارچی ضریب ۲ :
جزوه قارچ شناسی دستنویس و جزوه تایپی
جزوه بیماریهای قارچی

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه وسوالات زبان عمومی انگلیسی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۳:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی

جزوات دامپزشکی میکروبیولوژی دامپزشکی

- نمونه سوالات آزمون دکتری دامپزشکی - دکتری میکروبیولوژی:
مجموعه سوالات آزمون دامپزشکی میکروبیولوژی سالهای گذشته

برای هر ضریب یک تا شش جزوه ارسال میگردد.

جزوات بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.
با پست پیشتاز ارسال میگردد|حضوری
واریز به حساب|تماس و اعلام مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات.بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال میگردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند همان روز ارسال میگردد.
و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال ۵ روز زمان برده و  بعد با پست پیشتاز ارسال میگردد.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری،ارشد،کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲  
تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۰۲۸-۲۲۲۲۵۰۴۷  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸       1az4.com[at]gmail.com 

انتقال کارت به کارت (به نام محمد آروین) "در صورت واریز به حساب بانک تات مراحل آماده سازی و ارسال سریع انجام گرفته و نسبت به مبلغ خرید شما تخفیف قائل خواهیم شد"

نام بانک شماره کارت
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۲۸۰۰۵۲۲۵۳۲
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک پاسارگاد ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۲۴۴۲۵۸۸
بانک مسکن ۶۲۸۰۲۳۱۲۳۳۳۶۳۲۹۹
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶
 

   


نظرات()   

منابع دکتری پاتولوژی دامپزشکی
جزوات و منابع دکترای دامپزشکی - پاتولوژی
کد رشته ۱۰۵۰۲ دکتری تخصصی دامپزشکی پاتولوژی
دامپزشکی پاتولوژی ، فروش منابع دکتری دامپزشکی ، برترین جزوات دامپزشکی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ - فروش جزوات دکتری دامپزشکی دانشگاه ازاد  و منابع دکتری نیمه متمرکز دانشگاه سراسری
 

- آسیب شناسی عمومی ضریب 4:
جزوه آسیب شناسی عمومی تایپی
جزوه آسیب شناسی عمومی دستنویس

- آسیب شناسی اختصاصی ضریب4:
جزوه آسیب شناسی اختصاصی تایپ شده
جزوه آسیب شناسی اختصاصی دستنویس

- انکولوژی ضریب3:
جزوه انکولوژی

- کالبد گشایی ضریب2:
جزوه کالبد گشایی تایپی
جزوه کلبد گشایی دستنویس

- بافت شناسی عمومی ضریب2:
جزوه بافت شناسی عمومی تایپی و دستنویس

- بافت شناسی اختصاصی ضریب2:
جزوه بافت شناسی اختصاصی دستنویس و جزوه تایپی

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه وسوالات زبان عمومی انگلیسی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب 1:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی

جزوات دامپزشکی پاتولوژی دامپزشکی

- نمونه سوالات آزمون دکتری دامپزشکی - دکتری پاتولوژی:
مجموعه سوالات آزمون دامپزشکی پاتولوژی سالهای گذشته و سوالات سال 90 نیمه متمرکز هم موجود است.

برای هر ضریب یک تا شش جزوه ارسال میگردد.

جزوات بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.
با پست پیشتاز ارسال میگردد|حضوری
واریز به حساب|تماس و اعلام مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات.بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال میگردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند همان روز ارسال میگردد.
و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال ۵ روز زمان برده و  بعد با پست پیشتاز ارسال میگردد.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری،ارشد،کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
  
تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۰۲۸-۲۲۲۲۵۰۴۷  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸       1az4.com[at]gmail.com 

انتقال کارت به کارت (به نام محمد آروین) "در صورت واریز به حساب بانک تات مراحل آماده سازی و ارسال سریع انجام گرفته و نسبت به مبلغ خرید شما تخفیف قائل خواهیم شد"

نام بانک شماره کارت
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۲۸۰۰۵۲۲۵۳۲
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک پاسارگاد ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۲۴۴۲۵۸۸
بانک مسکن ۶۲۸۰۲۳۱۲۳۳۳۶۳۲۹۹
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶

   


نظرات()   

منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی

برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی (.Ph.D)
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic