جمعه 1 مهر 1390  04:38 ب.ظ    ویرایش: جمعه 18 اسفند 1391 11:49 ق.ظ
نوع مطلب: منابع دکتری مدیریت, منابع دکتری دانشگاه آزاد مدیریت , منابع دکتری مجموعه مدیریت ،منابع دکتری دامپزشکی ، جزوات و منابع دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد و دامپزشکی دکتری نیمه متمرکز ،جزوه خلاصه نکات و مطالب مهم درس استعداد تحصیلی بصورت تایپ،جزوات و منابع درس استعداد تحصیلی کنکور دکتری90 ،منابع دکتری تخصصی کلیه رشته ها ،جزوات دکترای کلیه رشته ها،منابع جزوات کنکور دکتری تخصصی(.Ph.D) ،جزوه های دکتری،دکترا،جزوات اساتید دکترا/دکتری تخصصی(.Ph.D)،پی اچ دی آزمون ،منابع دکترای اقتصاد كشاورزی,منابع دکتری اقتصاد كشاورزی سال ۱۳۹۰ ،منابع دکترای مجموعه علوم اقتصادی,منابع دکتری مجموعه علوم اقتصادی سال ۱۳۹۰ ،منابع دکترای پاتوبیولوژی,منابع دکتری پاتوبیولوژی سال ۱۳۹۰ ،منابع دکترای مجموعه مهندسی عمران,منابع دکتری مهندسی عمران سال ۱۳۹۰ ،منابع آزمون دکترای فلسفه تعلیم و تربیت،منابع دکترا فلسفه تعلیم و تربیت ،منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی سال1390 ،منابع دكترای باغبانی،دكتری زراعت،دكتری حسابداری،دكتری مدیریت آموزشی ،منابع دکتری تخصصی کشاورزی،منابع جزوات دکتری ،

منابع دکتری نیمه متمرکز 93 و منابع دکترا دانشگاه ازاد 93 کلیه رشته ها با آخرین تغییرات موجود است. نمونه ای از منابع و جزوات مقطع ها, گروه ها, رشته ها و گرایشها قید شده است. آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری,دانلود بسته کامل درسی دکترا نیمه متمرکز, استعداد تحصیلی (GMAT)

منابع دکتری نیمه متمرکز کشاورزی و منابع طبیعی - برخی رشته اینجا قید شده است:
منابع دکتری نیمه متمرکز باغبانی و فضای سبز
http://www.phdazmoon.com/post-2302.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز اقتصاد کشاورزی
http://www.phdazmoon.com/post-2269.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز علوم مرتع
http://www.phdazmoon.com/post-2262.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز کشاورزی هسته‌ای
http://www.phdazmoon.com/post-2261.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز صنایع غذایی
http://www.phdazmoon.com/post-2258.aspx
نابع دکتری نیمه متمرکز باغبانی و فضای سبز
http://www.phdazmoon.com/post-2257.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز مکانیک ماشین‌های کشاورزی
http://www.phdazmoon.com/post-2256.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز مکانیزاسیون کشاورزی
http://www.phdazmoon.com/post-2254.aspx
منابع دکتری مهندس مکانیزاسیون کشاورزی - مهندسی پس از برداشت
http://www.phdazmoon.com/post-2225.aspx

منابع دکترا دانشگاه ازاد اسلامی کشاورزی و منابع طبیعی - تمامی رشته ها موجود میباشد:
منابع دکتری علوم مرتع
http://www.phdazmoon.com/post-2300.aspx
منابع دکتری محیط زیست
http://www.phdazmoon.com/post-2299.aspx 
دکتری اصلاح نژاد دام
http://www.phdazmoon.com/post-2298.aspx
منابع دکتری مهندسی منابع آب
http://www.phdazmoon.com/post-2297.aspx
منابع دکتری تغذیه دام
http://www.phdazmoon.com/post-2296.aspx
منابع دکتری میوه کاری
http://www.phdazmoon.com/post-2303.aspx 
منابع دکتری گیاهان زینتی
http://www.phdazmoon.com/post-2248.aspx
منابع دکتری سبزی کاری
http://phdazmoon.com/post-2247.aspx
دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای
http://www.phdazmoon.com/post-2245.aspx
منابع دکتری فیزیک و حفاظت خاک
http://www.phdazmoon.com/post-2244.aspx
دکتری پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک
http://www.phdazmoon.com/post-2243.aspx
منابع دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک
http://www.phdazmoon.com/post-2242.aspx
منابع دکتری صنایع غذایی
http://www.phdazmoon.com/post-2229.aspx
منابع دکتری مکانیزاسیون کشاورزی , دکتری نیمه متمرکز و دانشگاه آزاد
http://www.phdazmoon.com/post-2214.aspx
فروش برترین منابع دکتری تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی, دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی
http://www.phdazmoon.com/post-2210.aspx

منابع دکتری آزاد و نیمه متمرکز دامپزشکی:
منابع دکتری پاتولوژی دامپزشکی, جزوات و منابع دکترای دامپزشکی-پاتولوژی
http://www.phdazmoon.com/post-2222.aspx
منابع دکتری بهداشت مواد غذایی, جزوات و منابع دکترای دامپزشکی
http://www.phdazmoon.com/post-2220.aspx
منابع دکتری فارماکولوژی دامپزشکی, دکتری تخصصی دامپزشکی فارماکولوژی
http://www.phdazmoon.com/post-2145.aspx
منابع دکتری انگل شناسی دامپزشکی, دکتری دامپزشکی انگل شناسی
http://www.phdazmoon.com/post-2144.aspx
منابع دکتری قارچ شناسی دامپزشکی, دکتری دامپزشکی قارچ شناسی
http://www.phdazmoon.com/post-2143.aspx
منابع دکتری میکروبیولوژی دامپزشکی, دکتری دامپزشکی میکروبیولوژی
http://www.phdazmoon.com/post-2142.aspx

منابع دکترای دانشگاه آزاد فنی و مهندسی:
منابع دکتری مهندسی محیط زیست , منابع دکترای آزاد مهندسی محیط زیست
http://www.phdazmoon.com/post-2215.aspx
منابع دکتری مهندسی عمران - آب , منابع دکترا مهندسی عمران-آب
http://www.phdazmoon.com/post-2217.aspx

منابع دکترای آزاد و نیمه متمرکز پزشکی:
منابع دکتری نیمه متمرکز زیست فناوری پزشکی|دکتری دولتی زیست فناوری پزشکی 
http://www.phdazmoon.com/post-2223.aspx
منابع و جزوات دکتری ریز زیست فناوری ، جزوات دکتری نانوبیوتکنولوژی
http://www.phdazmoon.com/post-1859.aspx

منابع دکتری نیمه متمرکز علوم انسانی تمامی رشته ها موجود است:
منابع دکتری نیمه متمرکز علوم تربیتی
http://www.phdazmoon.com/post-2268.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز علوم کتابداری
http://www.phdazmoon.com/post-2267.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز حسابداری
http://www.phdazmoon.com/post-2266.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز مدیریت, منابع دکتری مدیریت
http://www.phdazmoon.com/post-2265.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز روانشناسیچ
http://www.phdazmoon.com/post-2264.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز الهیات و معارف اسلامی
http://www.phdazmoon.com/post-2263.aspx
منابع دکتری نیمه متمرکز تاریخ
http://www.phdazmoon.com/post-2260.aspx
منابع دکتری سراسری علوم اقتصادی
http://www.phdazmoon.com/post-2301.aspx

منابع دکترای دانشگاه ازاد علوم انسانی در اینجا برخی رشته ها قید شده است.
منابع دکتری مدیریت آموزشی , منابع دکتری گروه علوم انسانی-مدیریت آموزشی
www.phdazmoon.com/post-2304.aspx
منابع دکتری علوم اقتصادی , منابع دکترای گروه علوم انسانی-علوم اقتصادی
http://www.phdazmoon.com/post-2212.aspx
منابع دکتری گروه علوم انسانی-فلسفه تعلیم و تربیت, دکتری آزاد تعلیم و تربیت 93
http://www.phdazmoon.com/post-2211.aspx
منابع دکتری برنامه ریزی درسی , منابع دکترا برنامه ریزی درسی
http://www.phdazmoon.com/post-2216.aspx
منابع دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی, دکتری تخصصی مدیریت بازاریابی
http://www.phdazmoon.com/post-2218.aspx
منابع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت , منابع دکترا فلسفه تعلیم و تربیت
http://www.phdazmoon.com/post-2153.aspx
منابع دکتری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث‎
http://www.phdazmoon.com/post-2105.aspx

منابع دکترا دانشگاه آزاد اسلامی گروه زبان:
منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی | فروش جزوات دکتری ادبیات فارسی
http://www.phdazmoon.com/post-2104.aspx

منابع دکترای نیمه متمرکز علوم پایه:
منابع دکتری نیمه متمرکز سراسری محیط زیست
http://www.phdazmoon.com/post-2255.aspx
فروش منایع دکتری بیوانفورماتیک
http://www.phdazmoon.com/post-2228.aspx
منابع دکتری ژئوفیزیک لرزه شناسی ، منابع دکتری زلزله شناسی
http://www.phdazmoon.com/post-1860.aspx
منایع دکتری نانوشیمی کلیه گرایش­ها ، منایع دکتری نانوشیمی
http://www.phdazmoon.com/post-1858.aspx
منابع دکتری نانو فیزیک ، منابع دکتری نانو مواد ، منابع دکتری نانو الکترونیک
http://www.phdazmoon.com/post-1857.aspx
منابع دکتری علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا
http://www.phdazmoon.com/post-1856.aspx
منابع دکتری مجموعه ریاضی ، منابع دکترای جبر ، منابع دکترای آنالیز ریاضی
http://www.phdazmoon.com/post-1855.aspx
منابع دکتری مجموعه آمار ، جزوات دکتری آمار آزاد و سراسری
http://www.phdazmoon.com/post-1854.aspx
منابع دکتری دانشگاه آزاد هواشناسی ، منابع دکتری نیمه متمرکز هواشناسی
http://www.phdazmoon.com/post-1850.aspx
منابع دکتری مجموعه فیزیک ، منابع دکتری رشته های فیزیک آزاد و سراسری
http://www.phdazmoon.com/post-1849.aspx
منابع دکتری مجموعه زمین شناسی ، منابع دکترای کلیه رشته های زمین شناسی
http://www.phdazmoon.com/post-1847.aspx
منابع دکترای مجموعه شیمی ، منابع دکتری شیمی
http://www.phdazmoon.com/post-1848.aspx

منابع دکتری آزاد و نیمه متمرکز زیست شناسی:
منابع دکتری علوم پایه ، دکترای زیست شناسی ، دکتری بیوانفورماتیک
http://www.phdazmoon.com/post-2227.aspx
منابع دکتری مجموعه زیست شناسی ، جانوری ، سلولی و مولکولی
http://www.phdazmoon.com/post-1852.aspx

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی  www.1az4.com

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی و سوالات آزمونها:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱ | ارسال پیامک درخواست یا سوال ۲۴ ساعته
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی بسته های آموزشی خریداری شده (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
آدرس ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها: [PhdAzmoon[at]gmail.com]
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را پیامک نمائید.

راهنمای خرید منابع و جزوات کاردانی، ارشد و دکترا:
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

خرید شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع دکتری 93 - Purchase supplies in 93 Ph.D:
نام بانک: بانک صادرات ایران
شماره حساب جهت واریز نقدی: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
صاحب حساب: Mohammad Arvin

پیگیری اخبار مختص کنکور کارشناسی ارشد
شما با ثبت ایمیلتان می توانید آخرین اخبار و اطلاعیه های مختص به کنکور کارشناسی ارشد را به راحتی و به رایگان در ایمیلتان دنبال نمایید.
برای این منظور ، ایمیل خود را در کادر پایین سایت
www.phdazmoon.net وارد کنید و پس از وارد کردن کد تصویری لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال می شود.
 
برای این منظور به سایت
www.phdazmoon.net رفته و در کادر پایین سایت ایمیل خود را وارد نمایید.

www.PhdAzmoon.Net
دانلود دفترچه های کنکور و آزمونها در سایت پی اچ دی آزمون دات نت دیدن فرمایید

   


نظرات()   

1301 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
http://www.1az4.com/Post-3907.aspx
1301 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری
http://www.seniorresources.blogfa.com/post-1.aspx
1301 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی مرتعداری، منابع ارشد مرتع
http://www.seniorresources.blogfa.com/post-2.aspx
1302 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آب
1302 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی 
آبیاری و زهکشی
http://www.alonefarmer.blogfa.com/post-3611.aspx
۱۳۰۲ - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی سازه های آبی
http://www.alonefarmer.blogfa.com/post-3612.aspx1
۱۳۰۲ - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
منابع آب
http://www.alonefarmer.blogfa.com/post-3613.aspx
1303 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

http://www.alonefarmer.blogfa.com/post-2027.aspx
1303 - منابع آزمون کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
http://alonefarmer.blogfa.com/post-1927.aspx
1303 - منابع آزمون کارشناسی ارشد زراعت
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2027.aspx
1303 - منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2072.aspx
1303 - منابع آزمون کارشناسی ارشد آگرواکولوژی, منابع ارشد کشاورزی اکولوژیک
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2782.aspx
1304 - منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ،منابع ارشد اقتصاد کشاورزی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2235.aspx
1305 - منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی، منابع ارشد باغبانی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-1883.aspx
1306 - منابع آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، ارشد ترویج
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2238.aspx

1307 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری

http://www.1az4.com/post-2796.aspx
1308 - منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم خاک،منابع ارشد خاکشناسی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2069.aspx
1309 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیور
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2234.aspx
1309 - منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی، ارشد علوم دامی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2234.aspx
1309 - منابع آزمون کارشناسی ارشد پرورش و تولید طیور
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2234.aspx
1310 - منابع آزمون ارشد مهندسی تولیدات گیاهی, ارشد تولید محصولات باغی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2809.aspx
1310 - منابع آزمون ارشد مهندسی تولیدات گیاهی, ارشد اصلاح گیاهان باغی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3242.aspx
1311 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی - شیلات
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx
1311 - منابع آزمون کارشناسی ارشد شیلات
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx
1311 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx
1311 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی - فرآوری محصولات شیلاتی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx
1311 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx
1311 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی - صید و بهره برداری آبزیان
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx
1312 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی چوب
1312 - منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3582.aspx
1312 - منابع آزمون کارشناسی ارشد فراورده های چند سازه چوب
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3581.aspx
1312 - منابع آزمون کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3580.aspx
1312 - منابع آزمون کارشناسی ارشد بیولوژی و آناتومی چوب
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3580.aspx
1312 - منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3582.aspx
1313 - منابع آزمون ارشد کشاورزی-علوم و صنایع غذایی، ارشد صنایع غذایی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-1882.aspx
1314 - منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2058.aspx
1315 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-1926.aspx
1317 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست، منابع ارشد 93
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2316.aspx
1319 - منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشینهای کشاورزی
1320 - منابع آزمون کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2240.aspx
1321 - منابع آزمون ارشد مجموعه منابع طبیعی-مدیریت و همزیستی با بیابان
http://www.1az4.com/Post-3908.aspx
1321 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی
http://www.1az4.com/Post-3908.aspx
1321 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی - تولیدات گیاهی و دامی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4393.aspx
1321 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست و منابع طبیعی
http://www.1az4.com/Post-3908.aspx
1321 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی-توسعه عمران مناطق بیابانی
http://www.1az4.com/Post-3908.aspx
1322 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2233.aspx
1323 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی بیابان زدایی
http://www.1az4.com/post-2237.aspx
1324 - منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی - بیو تکنولوژی در کشاورزی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2242.aspx
1325 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - ارشد توسعه روستایی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2239.aspx
1326 - منابع آزمون کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه و علفهای هرز
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2059.aspx
1327 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2061.aspx
منابع آزمون کارشناسی ارشد فضای سبز   

http://alonefarmer.blogfa.com/post-2315.aspx
منابع ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست, دانشگاه سراسری
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4444.aspx
منابع ارشد تولیدات گیاهی و دامی , جزوات ارشد مدیریت و همزیستی با بیابان
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4393.aspx

منابع ارشد مهندسی عمران - مهندسی آب، جزوات ارشد مهندسی آب
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4421.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - صنایع غذایی آزاد, ارشد شیمی صنایع غذایی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4420.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر ، جزوات ارشد مهندسی پلیمر
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4419.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - پدیده های انتقال دانشگاه آزاد اسلامی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4418.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - ترمودینامیک و سینتیک دانشگاه آزاد اسلامی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4417.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - جزوات ارشد فرآیندهای جداسازی دانشگاه ازاد
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4416.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی-جزوات ارشد مهندسی بیوشیمیایی دانشگاه آزاد
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4415.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی,ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4414.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - جزوات ارشد مهندسی شیمی سراسری
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4413.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - جزوات ارشد آزاد مهندسی شیمی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4412.aspx
منابع ارشد آزاد مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4398.aspx
منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب, منابع ارشد آب و فاضلاب
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4397.aspx
منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست هوا, منابع ارشد مهندسی محیط زیست
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4395.aspx
منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست منابع آب, ارشد مهندسی محیط زیست
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4394.aspx

منابع ارشد آزاد محیط زیست دریا , منابع کارشناسی ارشد محیط زیست دریا
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4396.aspx
منابع کارشناسی ارشد علوم محبط زیست ، منابع ارشد
علوم محبط زیست 
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4443.aspx
منابع ارشد ریاضی کاربردی ارشد علوم پایه دانشگاه سراسری و آزاد
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4442.aspx
منابع کارشناسی ارشد هواشناسی علوم پایه ، منابع تکمیلی ارشد هواشناسی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4441.aspx1202
منابع آزمون ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی، منابع ارشد ژئوفیزیک
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3593.aspx

منابع ارشد بافت شناسی دامپزشکی , جزوات ارشد بافت شناسی دامپزشکی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4392.aspx
منابع ارشد فیزیولوژی دامپزشکی , جزوات ارشد
فیزیولوژی دامپزشکی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4391.aspx
فروش جزوات و منابع ارشد علوم پزشکی - ارشد هماتولوِژی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4386.aspx
منابع ارشد زیست شناسی - ژنتیک ،جزوات ارشد ژنتیک آزاد
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4422.aspx
جزوات و منابع ارشد مجموعه زیست شناسی-
سلولی و ملکولی ژنتیک و زیست فناوری (بیوتکنولوژی)
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4385.aspx
فروش جزوات و منابع ارشد مجموعه زیست شناسی - ارشد علوم جانوری
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4384.aspx
فروش جزوات و منابع ارشد مجموعه زیست شناسی - ارشد میکروبیولوژی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4383.aspx
منابع کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی و منابع ارشد گروه پزشکی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4426.aspx
منابع ارشد فنی مهندسی, مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیست
http://seniorresources.blogfa.com/post-18.aspx
منابع ارشد مهندسی عمران-مهندسی آب، جزوات ارشد
مهندسی آب
http://seniorresources.blogfa.com/post-7.aspx

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی  www.1az4.com

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی و سوالات آزمونها:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱ | ارسال پیامک درخواست یا سوال ۲۴ ساعته
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی بسته های آموزشی خریداری شده (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
آدرس ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها: [PhdAzmoon[at]gmail.com]
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را پیامک نمائید.

راهنمای خرید منابع و جزوات کاردانی، ارشد و دکترا:
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

خرید شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع دکتری ۹۲- Purchase supplies in 93 Ph.D:
نام بانک: بانک صادرات ایران
شماره حساب جهت واریز نقدی: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
صاحب حساب: Mohammad Arvin

پیگیری اخبار مختص کنکور کارشناسی ارشد
شما با ثبت ایمیلتان می توانید آخرین اخبار و اطلاعیه های مختص به کنکور کارشناسی ارشد را به راحتی و به رایگان در ایمیلتان دنبال نمایید.
برای این منظور ، ایمیل خود را در کادر پایین سایت
www.phdazmoon.net وارد کنید و پس از وارد کردن کد تصویری لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال می شود.
 
برای این منظور به سایت
www.phdazmoon.net رفته و در کادر پایین سایت ایمیل خود را وارد نمایید.

www.PhdAzmoon.Net
دانلود دفترچه های کنکور و آزمونها در سایت پی اچ دی آزمون دات نت دیدن فرمایید

   


نظرات()   

دکتری آزاد - مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی(phd) با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی:
دکتری توسعه کشاورزی
کد رشته ۵۰۲۱۴
دکتری رشته توسعه کشاورزی
جزوات و جزوه توسعه کشاورزی
جزوات و جزوه توسعه اقتصادی
جزوات و جزوه ترویج و توسعه روستایی
جزوات و جزوه آمار اجتماعی
جزوات و جزوه ارزیابی پروژه
جزوات و جزوه مبانی سیاست گذاری توسعه کشاورزی
جزوات و جزوه زبان تخصصی انگلیسی
جزوات و جزوه زبان عمومی انگلیسی
جزوات و جزوه + کتابهای مهم + سوالات آزمون سالهای گذشته

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲   مهندس آروین
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶
ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  
۲۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴               PhdAzmoon[at]gmail.com 

   


نظرات()   

کلیه رشته ها:

phdazmoon.com 09191812812 منابع و جزوات دکتری تخصصی

جزوات دکترای کلیه رشته ها،منابع جزوات کنکور دکتری تخصصی(.Ph.D)،جزوه های دکتری،دکترا،جزوات اساتید دکترا/دکتری تخصصی(.Ph.D)،پی اچ دی آزمون
برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی(.Ph.D)
اولین و غنی ترین پایگاه اینترنتی منابع،جزوات و مجموعه سوالات آزمونها
دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه سراسری،دانشگاه پیام نور و وزارت بهداشت
منابع دکتری رشته های کشاورزی،منابع دکترا کشاورزی(کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی)
منابع دکتری علوم پایه،دکتری علوم پزشکی،دکتری علوم انسانی،دکتری کشاورزی،دکتری فنی ومهندسی،دکتری منابع طبیعی(منابع جزوات دکتری کلیه رشته ها)
جزوات مرجع تمامی دروس مورد نیاز داوطلب به صورت دستنویس و تایپی اساتید طراح سوال و اساتید مطرح در رشته و درس مربوطه
فروش منابع جزوات کلیه رشته های دکتری،برای اطمینان از وجود جزوات رشته خود تماس بگیرید:
فنی مهندسی مهندسی انرژی
فنی مهندسی مهندسی برق- الکترونیک
فنی مهندسی مهندسی برق- قدرت
فنی مهندسی مهندسی برق-کنترل وسیستم
فنی مهندسی مهندسی برق-مخابرات
فنی مهندسی مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
فنی مهندسی مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
فنی مهندسی مهندسی پزشکی-بیو مواد
فنی مهندسی مهندسی شیمی
فنی مهندسی مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید
فنی مهندسی مهندسی صنایع-تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
فنی مهندسی مهندسی عمران- سازه
فنی مهندسی مهندسی عمران- آب
فنی مهندسی مهندسی عمران-خاک
فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر-معماری کامپوتر
فنی مهندسی مهندسی کامپوتر –سیستم های نرم افزاری
فنی مهندسی مهندسی کامپوتر-هوش مصنوعی
فنی مهندسی مهندسی معدن- کلیه گرایشها
فنی مهندسی مهندسی محیط زیست

ادامه مطلب   


نظرات()   

منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی

برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی (.Ph.D)
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic