پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390  04:26 ب.ظ    ویرایش: - -

منابع آزمون دکترای محیط زیست (شامل جزوات معتبر و مهم دانشگاه تهران+دانشگاههای تهران+موسسات تهران می‌باشد. جزوات کامل بصورت تایپ و دستنویس خوب و خوانا)
منابع آزمون دکترای محیط زیست-آلودگی‌های محیط زیست
منابع آزمون دکترای مکانیک ماشین‌های کشاورزی
منابع آزمون دکترای مکانیزاسیون کشاورزی
منابع آزمون دکترای مهندسی پس از برداشت
منابع آزمون دکترای کشاورزی دقیق
منابع آزمون دکترای انرژی در کشاورزی
منابع آزمون دکترای برداشت محصولات کشاورزی
منابع آزمون دکترای علوم باغبانی و فضای سبز
منابع آزمون دکترای سبزی‌کاری
منابع آزمون دکترای میوه‌کاری
منابع آزمون دکترای فیزیولوژی و اصلاح میوه
منابع آزمون دکترای فیزیولوژی و اصلاح سبزی
منابع آزمون دکترای گیاهان صنعتی
منابع آزمون دکترای گیاهان زینتی
منابع آزمون دکترای گیاهان دارویی
منابع آزمون دکترای ادویه‌ای و نوشابه‌ای
منابع آزمون دکترای بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی
منابع آزمون دکترای فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت
منابع دکتری علوم و صنایع غذایی
منابع دکتری میکروبیولوژی مواد غذایی
منابع دکتری بهداشت مواد غذایی
منابع دکتری مهندسی صنایع غذایی
منابع دکتری تکنولوژی مواد غذایی
منابع دکتری شیمی مواد غذایی
منابع دکتری بیوتکنولوژی غذایی
جزوات دکترااقتصاد کشاورزی
جزوات دکترااقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی
جزوات دکترااقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی
جزوه‌های دکتری دانشگاه سراسری ۹۰ علوم و صنایع چوب و کاغذ
جزوه‌های دکتری دانشگاه سراسری ۹۰ فرآورده‌های چند سازه چوب
جزوه‌های دکتری دانشگاه سراسری ۹۰ صنایع خمیر و کاغذ
جزوات آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۰ علوم خاک (خاک‌شناسی)
جزوات آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۰ بیولوژی خاک
جزوات آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۰ شیمی و حاصلخیزی خاک
جزوات آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۰ فیزیک و حفاظت خاک
جزوات آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۰ پیدایش و رده‌بندی و ارزیابی خاک
جزوات آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۰ بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
منابع آزمون دکترا علوم دامی
منابع آزمون دکترا دام
منابع آزمون دکترا اصلاح‌نژاد دام
تغذیه دام (دام و طیور
منابع آزمون دکترا تغذیه نشخوارکنندگان
منابع آزمون دکترا تغذیه طیور
منابع آزمون دکترا ژنتیک و اصلاح دام کمّی
منابع آزمون دکترا ژنتیک و اصلاح دام کیفی
منبع دکتری آبیاری آبیاری و زهکشی
منبع دکتری علوم و مهندسی آبیاری
منبع دکتری سازه‌های آبی
منبع دکتری منابع آب
منبع دکتری هوا‌شناسی کشاورزی
منبع دکتری شناسایی و مبازره با علف‌های هرز
منبع دکتری مهندسی تولیدات گیاهی
منبع دکتری علوم و تکنولوژی بذر
زراعت اکولوژی گیاهان زراعی
فیزیولوژی گیاهان زراعی
منابع جزوه‌های دکتری علف‌های هرز
منابع جزوه‌های دکتری اصلاح نباتات
منابع جزوه‌های دکتری اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)
منابع جزوه‌های دکتری اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)
منابع جزوه‌های دکتری کشاورزی اکولوژیک
منابع جزوه‌های دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
منابع جزوه‌های دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی-گیاهی
منابع جزوه‌های دکتری بوم‌شناسی زراعی
منابع جزوه‌های دکتری ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج کشاورزی
منابع جزوه‌های دکتری آموزش کشاورزی)
منابع جزوه‌های دکتری توسعه روستایی
منابع جزوه‌های دکتری توسعه روستایی (توسعه کشاورزی)
منابع جزوه‌های دکتری حشره‌شناسی کشاورزی-حشره­‌شناسی کشاورزی
منابع جزوه‌های دکتری کنه‌شناسی و سیستماتیک حشرات
منابع جزوه‌های دکتری نماتدهای انگل حشرات
منابع جزوه‌های دکتری سم‌شناسی و فیزیولوژی حشرات
منابع جزوه‌های دکتری فیزیولوژی و سم­شناسی
منابع جزوه‌های دکتری اکولوژی کنترل بیولوژیک
منابع جزوه‌های دکتری بیوسیستماتیک حشرات
منابع جزوه‌های دکتری ـبیماری‌شناسی گیاهی (بیماری­‌شناسی گیاهی
منابع جزوه‌های دکتری کنترل بیولوژیک و بیماری­های گیاهی
منابع جزوه‌های دکتری قارچ‌شناسی
منابع جزوه‌های دکتری نماتولوژی
منابع جزوه‌های دکتری ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروسی و گیاهی
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز جنگل‌داری و اقتصاد جنگل
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز علوم جنگل- جنگلداری
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز علوم جنگل-جنگل‌شناسی واکولوژی جنگل
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز مجموعه شیلات-تکثیر و پرورش
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز شیلات
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز فرآوری محصولات شیلاتی
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز تولید و بهره‌برداری
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز علوم مرتع
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز مرتع‌داری
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز بیابان‌زدایی
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز مدیریت مناطق بیابانی
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز کشاورزی هسته‌ای-کشاورزی هسته ای
منابع آزمون سراسری نیمه متمرکز اصلاح نباتات و بیو تکنولوژی گیاهی

منابع پیشنهادی دکترای کشاورزی،دکترای منابع طبیعی ۹۰
سوالات آزمون دکتری کلیه رشته ها موجود است با پاسخ تشریحی و کلیدی
فروش جزوات و منابع پیشنهادی کنکور دکتری نیمه متمرکز ۹۰
فروش جزوهای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه سراسری
خرید منابع دکتری ۹۰
خرید جزوات دکترای ۹۰
جزوه های معتبر دکتری ۹۰از اساتید مهم و تاثیر گذار رشته های مختلف
منابع پیشنهادی برای دکتری باغبانی
جزوات دکترا،جزوات بیو شیمی،جزوه بیولوژی،جزوه بیوشیمی،جزوه شیمی عمومی۱
جزوه شیمی عمومی۲
جزوه اکولوژی دانشگاه تهران-شیراز-مشهد-تبریز-ارومیه...

   


نظرات()   

زبان عمومی و تخصصی انگلیسی ضریب۲:
۴-زبان عمومی  کلیه رشته ها  کتاب پردازش  ۲۱۰صفحه (کد۱۰۴/۳ت ر)
**تست های ریاضی عمومی  سنجش و دانش گروه مولفین ۲۶۲ صفحه(کد ۰۰۱۳۱/ریاضی عمومی)
**زبان عمومی(زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته های کارشناسی ارشد) سنجش و دانش  گروه مولفین کارشناسی ارشد  ۲۷۴ صفحه(کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی)
** کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان ترویج کشاورزی  ملک محمدی  (تهیه از کتابفروشیها)
**کتاب زبان کشاورزی ۱ و ۲ (تهیه از کتابفروشیها)
**کتاب فرهنگ زبان ترویج کشاورزی گروه مولفان (تهیه از کتابفروشیها)

**زبان عمومی  کلیه رشته ها   کد۲۱۰ (کد۰۰۱۰۴/بیو)
**زبان عمومی کلیه رشته ها کارشناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی...سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته  زبان انگلیسی ۴۶۲ صفحه(کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)
**تست های ریاضی عمومی  سنجش و دانش گروه مولفین ۲۶۲ صفحه(کد ۰۰۱۳۱/ریاضی عمومی)
**زبان عمومی(زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته های کارشناسی ارشد)سنجش و دانش   گروه مولفین   کارشناسی ارشد  ۲۷۴ صفح(کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی)
**-ریاضیات پارسه مجموعه دورس عمومی   111 صفح(معادلات دیفرانسیل،ماتریسها،بردارها،اعداد مختلط،خط و صفحه،بسط ها،توابع،انتگرال،دنباله وسری،مشتق و کابرد آن،مجانب،حد وپیوستگی،تابع...).

   


نظرات()   
پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390  04:24 ب.ظ    ویرایش: - -

سایت تخصصی GMAT (استعداد و آمادگی تحصیلی)
استعداد تحصیلی در آزمون دکترا  
جزوه استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری ۹۱ در آذر ماه ۱۳۹۰

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری سراسری نیمه متمرکز:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲   مهندس آروین
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶
ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  
۲۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴                PhdAzmoon[at]gmail.com  

   


نظرات()   

زمان اعلام نتایج اولیه کنکور دکتری/ ظرفیت پذیرش بیش از 6 هزار نفر
معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به زمان اعلام نتایج اولیه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90 گفت: نتایج اولیه در نیمه اول خردادماه و بر اساس برنامه زمان بندی از پیش تعیین شده اعلام می شود. سیدجلال طباطبایی در ...
مجتمع متخصصین ایران به نقل از خبرگزاری مهر - معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به زمان اعلام نتایج اولیه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90 گفت: نتایج اولیه در نیمه اول خردادماه و بر اساس برنامه زمان بندی از پیش تعیین شده اعلام می شود.
سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمان بندی صورت گرفته نتایج اولیه آزمون دکتری برای معرفی به دانشگاهها در نیمه اول خرداد و نتایج نهایی شهریورماه اعلام می شود.
وی افزود: هر فردی که حد نصاب لازم را کسب کرده باشد حداکثر به 5 دانشگاه معرفی می شود اما حداقل دانشگاهها بسته به رشته دانشگاهی فرد متفاوت است و ممکن است یک رشته دانشگاهی تنها در دو دانشگاه ارائه شده باشد.

معاون اجرایی سازمان سنجش از رقابت 130 هزار و 980 داوطلب در این آزمون خبر داد و گفت: ظرفیت پذیرش در این مقطع بیش از 6 هزار نفر برآورد می شود که البته ممکن است به دلیل مجوزهای جدید، قابل افزایش نیز باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1390 پنجشنبه 25 فروردین در 32 شهر کشور و61 حوزه امتحانی با رقابت 130 هزار و 900 نفر در 9 گروه فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی، زبانهای خارجی، دامپزشکی، هنر و تربیت بدنی و 107 کد رشته برگزار شد.
پیرترین داوطلب نخستین آزمون دکتری 81 ساله از کرج و در رشته علوم اجتماعی شرکت کرده و جوان ترین داوطلب 19 ساله از قم بوده که در رشته الهیات و معارف شرکت کرده است.
ترکیب جنسیتی شرکت کنندگان در اولین آزمون دکتری سال 90 به این ترتیب است که 80 هزار و 69 نفر معادل 61 درصد را مردان و 50 هزار و 911 نفر معادل 39 درصد را زنان تشکیل می دهند. myexpert.ir/news/news-3-1305.html

   


نظرات()   

منابع جزوات ارشد و دکتری کلیه رشته ها "فقط تماس بگیرید  ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ - ۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸ "
www.PhdAzmoon.com/post-554.aspx  منابع دکتری تخصصی کلیه رشته ها
www.PhdAzmoon.com/post-556.aspx  جزوات و منابع آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها
www.PhdAzmoon.com/cat-1.aspx      اخبار کنکور دکتری،دکترا
www.PhdAzmoon.com/cat-2.aspx      اخبار کنکور کارشناسی ارشد,خبر کنکور ارشد
www.PhdAzmoon.com/cat-3.aspx      اخبار کاردانی به کارشناسی،کارشناسی ناپیوسته
www.PhdAzmoon.com/cat-4.aspx      اخبار دانشگاه پیام نور,خبر دانشگاه پیام نور
www.PhdAzmoon.com/cat-128.aspx  اخبار دانشگاه آزاد اسلامی،اخبار کنکور دانشگاه آزاد
www.PhdAzmoon.com/cat-129.aspx  اخبار دانشگاه سراسری،اخبار کنکور سراسری
www.PhdAzmoon.com/cat-133.aspx  اخبار کاردانی پیوسته,آزمون كاردانی پیوسته
www.PhdAzmoon.com/cat-134.aspx  اخبار کنکور کنکور فنی و حرفه ای,خبر فنی و حرفه ای
www.PhdAzmoon.com/cat-162.aspx  اخبار کشاورزی,خبر کشاورزی,اخبار کشاورزی ۱۳۸۹
www.PhdAzmoon.com/cat-165.aspx  اخبار دانشگاه،اخبار کلی دانشگاهها
www.PhdAzmoon.com/cat-168.aspx  اخبار دانشگاه علمی کاربردی،خبرکنکور علمی کاربردی
www.PhdAzmoon.com/cat-169.aspx  اخبار آموزشی فرهنگی،خبرهای آموزشی و فرهنگی
www.PhdAzmoon.com/cat-170.aspx  اخبار علمی پژوهشی،اخبار صنعت
www.PhdAzmoon.com/cat-173.aspx  اخبار آموزش و پرورش،خبرهای اداره آموزش و پرورش
www.PhdAzmoon.com/cat-180.aspx  پرتال اخبار دانشگاهی،استخدام پذیرش دانشجو دکتری
www.PhdAzmoon.com/cat-181.aspx  اخبار دانشجویی
www.PhdAzmoon.com/cat-182.aspx  اخبار معارف اسلامی
www.PhdAzmoon.com/cat-183.aspx  اخبار همایش-سمینار
www.PhdAzmoon.com/cat-184.aspx  اخبار مسابقات بین المللی - المپیاد
www.PhdAzmoon.com/cat-185.aspx  اخبار دانشگاه بین المللی
www.PhdAzmoon.com/cat-186.aspx  اخبار دانشگاه خارجی
www.PhdAzmoon.com/cat-187.aspx  اخبار دانشگاه مشترک خارجی
www.PhdAzmoon.com/cat-188.aspx  اخبار دانشگاه مجازی
www.PhdAzmoon.com/cat-189.aspx  اخبار دانشگاه غیرانتفاعی
www.PhdAzmoon.com/cat-190.aspx  اخبار مصوبات آموزش عالی
www.PhdAzmoon.com/cat-192.aspx  اخبار MBA
www.PhdAzmoon.com/cat-193.aspx  اخبار بورسیه
www.PhdAzmoon.com/cat-194.aspx  اخبار استخدام شرکت های خارجی
www.PhdAzmoon.com/cat-195.aspx  اخبار استخدام دیپلم،آگهی استخدام
www.PhdAzmoon.com/cat-196.aspx  اخبار استخدام عضو هیات علمی
www.PhdAzmoon.com/cat-197.aspx  آگهی کالا و خدمات آموزشی
www.PhdAzmoon.com/cat-198.aspx  اخبار دانشجویان خارجی
www.PhdAzmoon.com/cat-199.aspx  اخبار کنکور
www.PhdAzmoon.com/cat-200.aspx  پذیرش بدون کنکور
www.PhdAzmoon.com/cat-201.aspx  اخبار آزمون
www.PhdAzmoon.com/cat-202.aspx  اخبار پزشکی،اخبار دانشگاه علوم پزشکی
www.PhdAzmoon.com/cat-203.aspx  اخبار طب سنتی،اخبار داروی گیاهی

   


نظرات()   

دکتری آزاد - مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی(phd) با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی:
دکتری توسعه کشاورزی
کد رشته ۵۰۲۱۴
دکتری رشته توسعه کشاورزی
جزوات و جزوه توسعه کشاورزی
جزوات و جزوه توسعه اقتصادی
جزوات و جزوه ترویج و توسعه روستایی
جزوات و جزوه آمار اجتماعی
جزوات و جزوه ارزیابی پروژه
جزوات و جزوه مبانی سیاست گذاری توسعه کشاورزی
جزوات و جزوه زبان تخصصی انگلیسی
جزوات و جزوه زبان عمومی انگلیسی
جزوات و جزوه + کتابهای مهم + سوالات آزمون سالهای گذشته

شماره تماسهای مشاوره و خرید جزوات و منابع دکتری توسعه کشاورزی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲   مهندس آروین
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶

ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
۲۲۲۲۵۰۴۷ - ۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  
۲۲۲۲۴۵۹۹ - ۰۲۸ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴

داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب هایی که در زیر قید شده بنام محمد آروین واریز میکنید و بعد از واریزی تماس میگیرید و شماره فیش واریزی/تلفن همراه/تلفن ثابت/مبلغ واریزی/عنوان درخواست...خود و شعبه ای که واریز کرده اید را با آدرسی که ما باید جزوات را به آنجا ارسال کنیم را با کد پستی مقصد اعلام میکنید.و جزوات ارسال میشود.از زمان واریزی هزینه جزوات تا دریافت مراکز استانها ۳ روز و شهرستانها ۴ روز طول خواهد کشید.
انتقال کارت به کارت(به نام محمد آروین) "در صورت واریز به حساب بانک تات مراحل آماده سازی و ارسال سریع انجام گرفته و نسبت به مبلغ خرید شما تخفیف قائل خواهیم شد"

نام بانک شماره کارت

بانک تات

۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴

بانک صادرات

۶۰۳۷۶۹۲۸۰۰۵۲۲۵۳۲

بانک ملی

۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲

بانک سامان

۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶

بانک ملت

۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶

بانک پاسارگاد

5022291002442588

بانک مسکن

۶۲۸۰۲۳۱۲۳۳۳۶۳۲۹۹

بانک کشاورزی

۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶

واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر(به نام محمد آروین):

نام بانک شماره کارت

     بانک تات       

برای حساب تماس بگیرید

بانک صادرات

۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷

بانک ملی

برای حساب تماس بگیرید

بانک سامان

۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱

بانک ملت       

برای حساب تماس بگیرید

بانک پاسارگاد

۱-۸۵۱۷۸۵-۸۲۰-۲۲۰۱

بانک مسکن

برای حساب تماس بگیرید

بانک کشاورزی

۴۴۳۵۹۲۲۳۱

بسته های جامع پی اچ دی آزمون PhdAzmoon در گروه های فنی و مهندسی-علوم انسانی-علوم پایه-هنر و معماری-کشاورزی-علوم پزشکی بر اساس آخرین تغییرات منابع شامل برترین و شاخص ترین کتب مرجع|منابع و جزوات دانشگاهی،جزوات دستنویس و تایپی اساتید طراح سوال و مهم،جزوات خلاصه نویسی|محموعه سوالات آزمونها|در مقاطع (دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی). وی‍ژگیهای بارز جزوات پی اچ دی آزمون    چرا پی اچ دی آزمون؟

   


نظرات()   

1.جزوات و منابع ارشد مرتعداری        
2.جزوات و منابع ارشد آبخیزداری            
3.جزوات و منابع ارشد بیابان‌زدایی            
4جزوات و منابع ارشد  مدیریت مناطق بیابانی 
5.جزوات و منابع ارشد هواشناسی كشاورزی            
6.جزوات و منابع ارشد مهندسی سوانح طبیعی              
7.جزوات و منابع ارشد سنجش از دور و Gis
      

1.جزوات و منابع دکتری مرتعداری        
2.جزوات و منابع دکتری آبخیزداری            
3.جزوات و منابع دکتری بیابان‌زدایی            
4جزوات و منابع  دکتری مدیریت مناطق بیابانی  
5.جزوات و منابع دکتری هواشناسی كشاورزی            
6.جزوات و منابع دکتری مهندسی سوانح طبیعی              
7.جزوات و منابع دکتری سنجش از دور و Gis
   

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲   مهندس آروین
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶
ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  
۲۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴               PhdAzmoon[at]gmail.com 

   


نظرات()   

جزوات ارشد دانشگاه سراسری شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذار این رشته در دانشگاههای معتبر برای قیمت و لیست جزوات تماس بگیرید.
جزوات ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذار این رشته در دانشگاههای معتبر برای قیمت و لیست جزوات تماس بگیرید.

وی‍ژگیهای بارز جزوات پی اچ دی آزمون     چرا پی اچ دی آزمون؟      www.PhdAzmoon.com
نحوه خرید جزوات و منابع دکتری و شماره حساب جهت واریز ،روال كار فروشگاه 

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات کاردانی تا دکتری:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲   مهندس آروین
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶

ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
۲۲۲۲۵۰۴۷ - ۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  
۲۲۲۲۴۵۹۹ - ۰۲۸ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴

داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب هایی که در زیر قید شده بنام محمد آروین واریز میکنید و بعد از واریزی تماس میگیرید و شماره فیش واریزی/تلفن همراه/تلفن ثابت/مبلغ واریزی/عنوان درخواست...خود و شعبه ای که واریز کرده اید را با آدرسی که ما باید جزوات را به آنجا ارسال کنیم را با کد پستی مقصد اعلام میکنید.و جزوات ارسال میشود.از زمان واریزی هزینه جزوات تا دریافت مراکز استانها ۳ روز و شهرستانها ۴ روز طول خواهد کشید.
انتقال کارت به کارت(به نام محمد آروین) "در صورت واریز به حساب بانک تات مراحل آماده سازی و ارسال سریع انجام گرفته و نسبت به مبلغ خرید شما تخفیف قائل خواهیم شد"

نام بانک شماره کارت

بانک تات

۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴

بانک صادرات

۶۰۳۷۶۹۲۸۰۰۵۲۲۵۳۲

بانک ملی

۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲

بانک سامان

۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶

بانک ملت

۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶

بانک پاسارگاد

5022291002442588

بانک مسکن

۶۲۸۰۲۳۱۲۳۳۳۶۳۲۹۹

بانک کشاورزی

۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶

واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر(به نام محمد آروین):

نام بانک شماره کارت

     بانک تات       

برای حساب تماس بگیرید

بانک صادرات

۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷

بانک ملی

برای حساب تماس بگیرید

بانک سامان

۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱

بانک ملت       

برای حساب تماس بگیرید

بانک پاسارگاد

۱-۸۵۱۷۸۵-۸۲۰-۲۲۰۱

بانک مسکن

برای حساب تماس بگیرید

بانک کشاورزی

۴۴۳۵۹۲۲۳۱

بسته های جامع پی اچ دی آزمون PhdAzmoon در گروه های فنی و مهندسی-علوم انسانی-علوم پایه-هنر و معماری-کشاورزی-علوم پزشکی بر اساس آخرین تغییرات منابع شامل برترین و شاخص ترین کتب مرجع|منابع و جزوات دانشگاهی،جزوات دستنویس و تایپی اساتید طراح سوال و مهم،جزوات خلاصه نویسی|محموعه سوالات آزمونها|در مقاطع (دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی). وی‍ژگیهای بارز جزوات پی اچ دی آزمون    چرا پی اچ دی آزمون؟

www.PhdTarvij.blogfa.com
www.PhdMarta.Blogfa.com
www.PhdGmat.blogfa.com
www.PhdAdmin.blogfa.com
www.JozveLab.Blogfa.com

   


نظرات()   

جزوات و منابع دکتری دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی هردو موجود می‌باشد.
جزوات و منابع دکتری دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی هردو موجود می‌باشد.
جزوات و منابع ارشد دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی
هردو موجود می‌باشد.
جزوات و منابع ارشد دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی هردو موجود می‌باشد.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲   مهندس آروین
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶
ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  
۲۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴               PhdAzmoon[at]gmail.com 

   


نظرات()   

کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی :
جزوات اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی
جزوات مدیریت و تعاون روستایی
جزوات ترویج و آموزش کشاورزی
جامعه شناسی روستایی
جزوات روانشناسی اجتماعی
جزوه زبان تخصصی انگلیسی
جزوه زبان عمومی انگلیسی
جزوات و جزوه + کتابهای مهم + سوالات آزمون سالهای گذشته

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲   مهندس آروین
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶
ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  
۲۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴               PhdAzmoon[at]gmail.com 

   


نظرات()   

کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی :
جزوه اصول ترویج کشاورزی
جزوه اصول آموزش کشاورزی
جزوه آموزش بزرگسالان
جزوه مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی
جزوه توسعه کشاورزی و عمران روستایی
جزوه زبان تخصصی انگلیسی
جزوه زبان عمومی انگلیسی

جزوات و جزوه + کتابهای مهم + سوالات آزمون سالهای گذشته

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲   مهندس آروین
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶
ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  
۲۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴               PhdAzmoon[at]gmail.com 

   


نظرات()   

دکتری آزاد - مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی(phd) با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی:
دکتری توسعه کشاورزی
کد رشته ۵۰۲۱۴
دکتری رشته توسعه کشاورزی
جزوات و جزوه توسعه کشاورزی
جزوات و جزوه توسعه اقتصادی
جزوات و جزوه ترویج و توسعه روستایی
جزوات و جزوه آمار اجتماعی
جزوات و جزوه ارزیابی پروژه
جزوات و جزوه مبانی سیاست گذاری توسعه کشاورزی
جزوات و جزوه زبان تخصصی انگلیسی
جزوات و جزوه زبان عمومی انگلیسی
جزوات و جزوه + کتابهای مهم + سوالات آزمون سالهای گذشته

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲   مهندس آروین
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶
ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  
۲۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴               PhdAzmoon[at]gmail.com 

   


نظرات()   
  • کل صفحات:3  
  • 1
  • 2
  • 3
  •   

منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی

برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی (.Ph.D)
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic