منابع دکتری علوم سیاسی،جزوات دکتری مجموعه علوم سیاسی،منابع دکتری روابط بین‌الملل،منابع دکتری مطالعات منطقه‌ای،منابع دکترای سیاست‌گذاری عمومی،منابع دکترا اندیشه‌ سیاسی،منابع دکتری جامعه‌شناسی سیاسی،منابع جزوه های دکتری علوم سیاسی-مسائل ایران،جزوات علوم سیاسی،دکتری مجموعه علوم سیاسی نیمه متمرکز دانشگاه سراسری
منابع آزمون متمرکز دکترای مجموعه علوم سیاسی،جزوات پیشنهادی دکترا علوم سیاسی
جزوه های آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی،جزوات آزمون دکترای سراسری،مجموعه سوالات آزمون دکترای دانشگاه آزاد علوم سیاسی،دکترا علوم سیاسی سال۱۳۹۰،جزوات سال ۱۳۹۰ دکترای مجموعه علوم سیاسی کل گرایشها
جزوه‌های پی اچ دی آزمون به گونه‌ای جمع آوری شده‌اند كه بتوانند پاسخگوی نیاز‌های داوطلبان برای شركت در آزمون را داشته باشند.
اگر در میان این مطالب مباحثی وجود دارد که جزوه های پی اچ دی آزمون آنها را پوشش نمیدهد،میتوانید از مراجع دانشگاهی در این زمینه استفاده کنید.
در زیر لیست جزوات این رشته را مشاهده کنید:

۱-جزوات و منابع دکترای دانشگاه آزاد علوم سیاسی: 
بسته منابع آزمون دكترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی علوم سیاسی:

منابع دکتری علوم سیاسی
جزوات دکترای علوم سیاسی 
دکتری علوم سیاسی‎‏
تئوری روابط بین الملل وسیاست خارجی:
جزوات تئوری روابط بین الملل وسیاست خارجی
جامعه شناسی سیاسی:
جزوات جامعه شناسی سیاسی
اندیشه های سیاسی(غرب واسلام):
جزوه اندیشه های سیاسی غرب
جزوه اندیشه های سیاسی اسلام
مسائل ایران(تحولات سیاسی اجتماعی و روابط خارجی ایران):
جزوه مسائل ایران
مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم:
جزوه مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم
زبان تخصصى:
جزوه زبان تخصصی تحصیلات تکمیلی
زبان عمومی:
جزوه زبان عمومی
مجموعه سوالات آزمون دکترای علوم سیاسی ‏چند سال اخیر بدون جواب

ادامه مطلب   


نظرات()   

منابع دکتری فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت‎‏–دکتری برنامه ریزی درسی‎‏،جزوات دکتری مجموعه علوم تربیتی،منابع دکتری روابط بین‌الملل،منابع دکتری مدیریت آموزشی،منابع دکترای برنامه‌ریزی درسی،منابع دکترا روان‌شناسی تربیتی،منابع دکتری تکنولوژی آموزشی،منابع جزوه های دکتری مدیریت آموزش عالی،جزوات روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی،دکتری مجموعه علوم تربیتی نیمه متمرکز دانشگاه سراسری
منابع آزمون متمرکز دکترای مجموعه علوم تربیتی،جزوات پیشنهادی دکترا فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت
جزوه های آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی،جزوات آزمون دکترای سراسری،مجموعه سوالات آزمون دکترای دانشگاه آزاد فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت،دکترا فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت سال۱۳۹۰،جزوات سال ۱۳۹۰ دکترای مجموعه فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت کل گرایشها
جزوه‌های پی اچ دی آزمون به گونه‌ای جمع آوری شده‌اند كه بتوانند پاسخگوی نیاز‌های داوطلبان برای شركت در آزمون را داشته باشند.
اگر در میان این مطالب مباحثی وجود دارد که جزوه های پی اچ دی آزمون آنها را پوشش نمیدهد،میتوانید از مراجع دانشگاهی در این زمینه استفاده کنید.
در زیر لیست جزوات این رشته را مشاهده کنید:

۱-جزوات و منابع دکترای دانشگاه آزاد فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت: 
بسته منابع آزمون دكترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت:

منابع دکتری فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت
جزوات دکترای فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت 
دکتری فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت‎‏–دکتری برنامه ریزی درسی‎‏
زبان عربی:
جزوه عربی
روانشناسی تربیتی:
جزوه روانشناسی تربیتی
تعلیم و تربیت اسلامی:
جزوه تعلیم و تربیت اسلامی
کتاب تعلیم و تربیت اسلامی
آمار و روش های تحقیق:
جزوه آمار و روش های تحقیق
کتاب آمار و روش تحقیق
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت:
جزوه اصول و فلسفه تعیلم و تربیت
کتاب اصول فلسفه

ادامه مطلب   


نظرات()   

منابع آزمون دکترای علوم قرآن و حدیث،منابع دکترافقه و مبانی حقوق اسلامی،دكتراادیان و عرفان
جزوه های آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی،جزوات آزمون دکترای سراسری،مجموعه سوالات آزمون دکترای دانشگاه آزاد دکترای علوم قرآن و حدیث،دکتراعلوم قرآن و حدیث سال۱۳۹۰،جزوات سال ۱۳۹۰ دکترای دکترای علوم قرآن و حدیث کل گرایشها
جزوه‌های پی اچ دی آزمون به گونه‌ای جمع آوری شده‌اند كه بتوانند پاسخگوی نیاز‌های داوطلبان برای شركت در آزمون را داشته باشند.
اگر در میان این مطالب مباحثی وجود دارد که جزوه های پی اچ دی آزمون آنها را پوشش نمیدهد،میتوانید از مراجع دانشگاهی در این زمینه استفاده کنید.

بسته منابع آزمون نیمه متمركز دكترای تخصصی دانشگاه سراسری علوم قرآن وحدیث:
منابع آزمون متمرکز دکترای مجموعه الهیات و معارف اسلامی،منابع جزوات دکتری مجموعه الهیات و معارف اسلامی
طبق اعلام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ:۲۲/۰۹/۱۳۸۹

مجموعه الهیات و معارف اسلامی
(علوم قرآن و حدیث،ادیان و عرفان،تاریخ و تمدن ملل اسلامی،فقه و مبانی حقوق اسلامی)

مواد امتحانی:
1-زبان انگلیسی    
2-استعداد تحصیلی 
3-تفسیر 
4-کلام 
5-زبان عربی

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع دکتری:
     ۴۵۹۸ ۹۱۸ ۰۹۱۸-۷۸۶۶ ۹۴۸ ۰۹۳۲-۲۸۱۲ ۱۸۱ ۰۹۱۹ مهندس آروین

ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
            ۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸۲ دفتر ساعت ۹ صبح الی ۱۸
            ۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸۲ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴ 

   


نظرات()   

منابع آزمون دکترای مجموعه فیزیک،منابع دکترافیزیك،دكترافیزیك
جزوه های آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی،جزوات آزمون دکترای سراسری،مجموعه سوالات آزمون دکترای دانشگاه آزاد دکترای علوم قرآن و حدیث،دکتراذرات بنیادی سال۱۳۹۰،جزوات سال ۱۳۹۰ دکترای دکترای مجموعه فیزیك کل گرایشها
جزوه‌های پی اچ دی آزمون به گونه‌ای جمع آوری شده‌اند كه بتوانند پاسخگوی نیاز‌های داوطلبان برای شركت در آزمون را داشته باشند.
اگر در میان این مطالب مباحثی وجود دارد که جزوه های پی اچ دی آزمون آنها را پوشش نمیدهد،میتوانید از مراجع دانشگاهی در این زمینه استفاده کنید.

بسته منابع آزمون نیمه متمركز دكترای تخصصی دانشگاه سراسری فیزیك:
منابع آزمون متمرکز دکترای مجموعه مجموعه فوتونیک،منابع جزوات دکتری حالت جامد
طبق اعلام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ:۲۲/۰۹/۱۳۸۹


منابع دكترای سال ۱۳۹۰ مجموعه فیزیک
منابع آزمون دكتری حالت جامد
منابع آزمون دكتری هسته‌ای
منابع آزمون دكتری لیزر
منابع آزمون دكتری نظری
منابع آزمون دكتری اخترفیزیک
منابع آزمون دكتری ذرات بنیادی
منابع آزمون دكتری اتمی و ملکولی
منابع آزمون دكتری کیهان‌شناسی
منابع آزمون دكتری فیزیک خورشید و اختر فیزیک
منابع آزمون دكتری فیزیک پلاسما
منابع آزمون دكتری فیزیک حالت جامد نظری
منابع آزمون دكتری فیزیک حالت جامدتجربی
منابع آزمون دكتری فیزیک هسته‌ای نظری، فیزیک هسته‌ای تجربی
منابع آزمون دكتری ماده چگال، فیزیک نجوم
منابع آزمون دكتری اتمی و ملکولی در زمینه اپتیک، فیزیک ذرات

منابع آزمون دكتری مجموعه فوتونیک
منابع آزمون دكتری فوتونیک
منابع جزوات دكتری فوتونیک آلی
منابع جزوه های دكترای فوتونیک الکترونیک
منابع آزمون دكترا مخابرات

شامل دروسی از ضرایب زیر میباشد:
1-زبان انگلیسی(زبان عمومی،زبان تخصصی،زبان تافل)   
2-استعداد تحصیلی 
3-فیزیک پایه(فیزیك عمومی،فیزیك۱و۲) 
4-فیزیک جدید 
5-ریاضی فیزیک
۶-مجموعه سوالات دکترای مجموعه فیزیک ومجموعه فوتونیک

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع دکتری:
     ۴۵۹۸ ۹۱۸ ۰۹۱۸-۷۸۶۶ ۹۴۸ ۰۹۳۲-۲۸۱۲ ۱۸۱ ۰۹۱۹ مهندس آروین

ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
            ۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸۲ دفتر ساعت ۹ صبح الی ۱۸
            ۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸۲ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴ 

   


نظرات()   

منابع آزمون دکترای پاتوبیولوژی،منابع دکتراپاتوبیولوژی،دكتراایمنی‌شناسی
جزوه های آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی،جزوات آزمون دکترای سراسری،مجموعه سوالات آزمون دکترای دانشگاه آزاد دکترای بیوتکنولوژی،دکتراایمنی‌شناسی سال۱۳۹۰،جزوات سال ۱۳۹۰ دکترای دکترای ایمنی‌شناسی.
جزوه‌های پی اچ دی آزمون به گونه‌ای جمع آوری شده‌اند كه بتوانند پاسخگوی نیاز‌های داوطلبان برای شركت در آزمون را داشته باشند.
اگر در میان این مطالب مباحثی وجود دارد که جزوه های پی اچ دی آزمون آنها را پوشش نمیدهد،میتوانید از مراجع دانشگاهی در این زمینه استفاده کنید.

بسته منابع آزمون نیمه متمركز دكترای تخصصی دانشگاه سراسری پاتولوژی:
منابع آزمون متمرکز دکترای مجموعه پاتوبیولوژی،منابع جزوات دکتری پاتولوژی
طبق اعلام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ:۲۲/۰۹/۱۳۸۹

منابع آزمون دكتری پاتوبیولوژی:
منابع آزمون دكتری پاتولوژی
منابع آزمون دكتری انگل‌شناسی
منابع آزمون دكتری ویروس‌شناسی
منابع آزمون دكتری باکتری‌شناسی
منابع آزمون جزوات قارچ‌شناسی
منابع آزمون دكترا ایمنی‌شناسی
منابع آزمون دكترای بیوتکنولوژی


مواد امتحانی:
1-زبان انگلیسی(زبان عمومی،زبات تحصیلات تكمیلی،زبان تافل)   
2-استعداد تحصیلی 
3-پاتولوژی(1و2) 
4-میکروب‌شناسی و بیماری‌های عفونی 
5-انگل‌شناسی وبیماری‌های انگلی
۶-مجموعه سوالات دكترای پاتوبیولوژی

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع جزوات دکتری۹۰:
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸- ۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶-۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
مهندس آروین
ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
            ۰۲۸۲۲۲۲۵۰۴۷ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  
           ۰۲۸۲۲۲۲۴۵۹۹  
تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴ 

   


نظرات()   
چهارشنبه 1 دی 1389  03:42 ب.ظ    ویرایش: - -

مصاحبه در 11 تا 14 دی ماه
جزئیات آزمون شفاهی داوطلبان دکتری تخصصی پزشکی اعلام شد
مرکز سنجش آموزش پزشکی جزئیات آزمون شفاهی برای پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی و مواد دندانی سال تحصیلی 90-89 را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول این دوره از آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌‌های علوم پایه پزشکی و بهداشت روز 28 آذر اعلام شد و این گروه از داوطلبان باید در روزهای 11 تا 14 دی ماه برای آزمون شفاهی به مراکز اعلام شده، مراجعه کنند.
آزمون مرحله دوم از تاریخ 11 تا 14 دیماه جاری در مرکز همایش های رازی واقع در تهران، بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، جنب بیمارستان میلاد برگزار می شود. داوطلبان هر رشته بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده در دو نوبت صبح و عصر در بخش آزمون شفاهی حضور خواهند داشت.
آزمون صبحها از ساعت 7:30 آغاز و تا 12 ادامه دارد و آزمون عصرها نیز از ساعتت 12:30 آغاز و 16 انجام می شود. حضور کلیه داوطلبان نوبت صبح در راس ساعت 7:30 و نوبت عصر راس ساعت 12 در محل مصاحبه الزامی است.

ادامه مطلب   


نظرات()   

مهلت ثبت‌نام کنکورسراسری تمدید نمی شود/ 880 هزار نفر ثبت‌نام کردند
معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به پایان مهلت ثبت نام کنکور سراسری سال 1390 تا ساعت 24 امروز چهارشنبه اول دی ماه گفت: مهلت ثبت نام امشب به پایان می رسد و تمدید نخواهد شد.
حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال 90 منحصراً به صورت اینترنتی انجام می ‌شود و داوطلبان تنها تا ساعت 24 امروز چهارشنبه 2 دی ماه فرصت دارند در آزمون ثبت نام کنند.
معاون سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: تاکنون 880 هزار نفر در کنکور سراسری سال 90 ثبت نام کرده اند و در حال حاضر نیز ثبت نام ادامه دارد که به این تعداد اضافه می شود.
وی اظهار داشت: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال 1390 در روزهای 9 تا 11 تیرماه در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور بطور همزمان برگزار خواهد شد.
 پیش از این محمد حسین سرورالدین - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز با تشریح مصوبات کمیته ماده 4 قانون حذف کنکور درباره میزان تأثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکور 90 به مهر گفته بود: تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال 90 به میزان 25 درصد به تصویب رسید همچنین مقرر شد که در کنکور 90 سوابق تحصیلی یعنی نمرات دروس امتحانات نهایی به جای معدل در کنکور تأثیرگذار باشند.
خبرگزاری مهر

   


نظرات()   

اختصاصی مهر /
پخش شبکه‌ای یک ایمیل بین داوطلبان کنکور دکتری/ اعتراض به منابع کنکور
نامه‌ای الکترونیکی با محور اعتراض به منابع آزمون دکتری سال 90 بر روی یک وب سایت قرار گرفته که به جمع‌آوری امضاء الکترونیکی اقدام می‌کند و به طور گسترده برای دانشجویان کارشناسی ارشد برخی رشته‌های دانشگاه تهران ارسال شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه الکترونیکی آمده است: "اینجانبان، جمعی از شرکت کنندگان آزمون دکتری سال ۹۰ با توجه به : ۱. تاخیر در اعلام منابع آزمون دکتری سال ۹۰، ۲. غیر تخصصی بودن منابع اعلام شده و ۳. تغییرات بسیار زیادی که منابع اعلام شده نسبت به سالهای گذشته داشته است از مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش درخواست رسیدگی به این موضوع را داریم."
این نامه الکترونیکی به طور گسترده ای به طور شبکه ای برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ارسال شده است.
یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران که این پست الکترونیکی برایش ارسال شده است در گفتگو با مهر پیش بینی کرد منشأ ایجاد این وب سایت از سوی گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران است چرا که این پست الکترونیکی به صورت شبکه ای در بین دانشجویان کارشناسی ارشد برخی رشته های دانشگاه تهران ارسال شده است.
به گزارش مهر، پذیرش در دوره دکتری در جهت عدالت در پذیرش دانشجو به دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد بازنگری قرار گرفت و پس از مدتها بررسی و کار کارشناسی از سوی مسئولان این وزارتخانه به ویژه معاونت آموزشی، تصمیم گرفته شد این آزمون به صورت نیمه متمرکز برگزار شود. در این راستا برگزاری یک کنکور سراسری در نظر گرفته شد. منابع این آزمون چندی پیش پس از نهایی شدن از سوی سازمان سنجش اعلام شد.
ابوالفضل حسنی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی پیش از این درباره آزمون دکتری به مهر گفته بود: در ماه های گذشته دفتر گسترش به همراه سازمان سنجش و هماهنگی دانشگاهها معتبر و رتبه اول جلسات گسترده ای را برگزار کرد که روسا و معاونان آموزشی دانشگاهها جلساتی را در این زمینه برگزار کردند. در نهایت بر روی آزمون نیمه متمرکز که تلفیقی از آزمون GRE و تخصصی و دروس پیشنهادی جمع بندی صورت گرفت.
حسنی یادآور شده بود: 26 رشته در گروه فنی و مهندسی، 18 رشته در منابع طبیعی و کشاورزی، 19 رشته در علوم انسانی، 16 رشته در علوم پایه، 6 رشته در گروه هنر، 6 رشته در گروه دامپزشکی، یک رشته در گروه تربیت بدنی و 7 رشته در گروه زبان برای آزمون تعریف شده اند.
وی افزوده بود: در آزمون دکتری تمامی داوطلبان باید به سئوالات زبان و استعداد تحصیلی پاسخ دهند و در هر رشته نیز داوطلبان باید به سئوالات 3 درس تخصصی مربوط به رشته ای که در آن شرکت کرده اند، پاسخ دهند.
مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی درباره نحوه طراحی سئوالات آزمون دکتری به مهر گفته بود: سئوالات این آزمون به شیوه پاسخ کوتاه طراحی می شود و داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری می توانند جهت اطلاع از عناوین دروس دکتری به سایت سازمان سنجش به نشانی
www.sanjesh.org مراجعه کنند.
حسنی یادآور شده بود: ثبت نام آزمون در بهمن ماه انجام می شود و آزمون نیز در 25 فروردین ماه سال 90 برگزار می شود.
خبرگزاری مهر

   


نظرات()   

حسنی با مهر مطرح کرد:
پاسخ به انتقادها از کنکوردکتری/ منبعی برای کنکور اعلام نکردیم؛ سرفصلها اعلام شد
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی انتقادات مطرح شده درباره منابع آزمون دکتری امسال را وارد ندانست و گفت: شاید افرادی که این انتقادات را مطرح می کنند می خواهند کار را به معرفی چهار کتاب و راه افتادن کلاسهای کنکور ختم کنند.
ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقادی که تحت عنوان "تأخیر در اعلام منابع آزمون دکتری سال 90" در یک نامه الکترونیکی مطرح شده است گفت: "ابلاغیه مربوطه نزدیک دو هفته است که اعلام شده لذا این که می گویند منابع آزمون دکتری دیر اعلام شده است درست نیست."
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی درباره انتقادی که با عنوان "غیرتخصصی بودن منابع اعلام شده برای آزمون دکتری" مطرح شده است نیز گفت: "پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که در آزمون دکتری دو درس عمومی خواهیم داشت و سه درس دیگر بر اساس دروسی است که داوطلب تا کنون آموخته است."
وی افزود: "منبعی برای آزمون دکتری اعلام نکرده ایم بلکه سرفصل مشخص کرده ایم چرا که آزمون دکتری می خواهد صرفا اشرافیتی که داوطلبان بر روی مباحث مربوطه‎شان دارند ارزیابی کند. شاید افرادی که این انتقادات را مطرح می کنند می خواهند کار را به معرفی چهار کتاب و راه افتادن کلاسهای کنکور ختم کنند. "
حسنی در توضیح بیشتر به مهر گفت: "در آزمون دکتری ارزیابی می کنیم که داوطلب چه اشرافی روی حوزه مورد علاقه اش دارد. آزمون دکتری فقط یک مرحله برای غربالگری است و مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتری بر عهده خود دانشگاهها است."
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی خاطرنشان کرد: "مرحله دوم بر عهده دانشگاهها است تا سوابق پژوهشی و آموزشی داوطلب را بررسی کنند و اسامی مورد قبول خود را به سازمان سنجش اعلام تا این سازمان نسبت به اسامی معرفی شده اقدام لازم را انجام دهد."
به گزارش مهر، نامه‌ای الکترونیکی با محور اعتراض به منابع آزمون دکتری سال 90 بر روی یک وب سایت قرار گرفته که به جمع‌آوری امضاء الکترونیکی اقدام می‌کند و به طور گسترده برای دانشجویان کارشناسی ارشد برخی رشته‌های دانشگاه تهران ارسال شده است.
در این نامه الکترونیکی آمده است: "اینجانبان، جمعی از شرکت کنندگان آزمون دکتری سال ۹۰ با توجه به : ۱. تاخیر در اعلام منابع آزمون دکتری سال ۹۰، ۲. غیر تخصصی بودن منابع اعلام شده و ۳. تغییرات بسیار زیادی که منابع اعلام شده نسبت به سالهای گذشته داشته است از مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش درخواست رسیدگی به این موضوع
را داریم."
"خبرگزاری مهر

   


نظرات()   

منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی

برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی (.Ph.D)
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic