تبلیغات
منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی - زبان عمومی و تخصصی انگلیسی

زبان عمومی و تخصصی انگلیسی ضریب۲:
۴-زبان عمومی  کلیه رشته ها  کتاب پردازش  ۲۱۰صفحه (کد۱۰۴/۳ت ر)
**تست های ریاضی عمومی  سنجش و دانش گروه مولفین ۲۶۲ صفحه(کد ۰۰۱۳۱/ریاضی عمومی)
**زبان عمومی(زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته های کارشناسی ارشد) سنجش و دانش  گروه مولفین کارشناسی ارشد  ۲۷۴ صفحه(کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی)
** کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان ترویج کشاورزی  ملک محمدی  (تهیه از کتابفروشیها)
**کتاب زبان کشاورزی ۱ و ۲ (تهیه از کتابفروشیها)
**کتاب فرهنگ زبان ترویج کشاورزی گروه مولفان (تهیه از کتابفروشیها)

**زبان عمومی  کلیه رشته ها   کد۲۱۰ (کد۰۰۱۰۴/بیو)
**زبان عمومی کلیه رشته ها کارشناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی...سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته  زبان انگلیسی ۴۶۲ صفحه(کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)
**تست های ریاضی عمومی  سنجش و دانش گروه مولفین ۲۶۲ صفحه(کد ۰۰۱۳۱/ریاضی عمومی)
**زبان عمومی(زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته های کارشناسی ارشد)سنجش و دانش   گروه مولفین   کارشناسی ارشد  ۲۷۴ صفح(کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی)
**-ریاضیات پارسه مجموعه دورس عمومی   111 صفح(معادلات دیفرانسیل،ماتریسها،بردارها،اعداد مختلط،خط و صفحه،بسط ها،توابع،انتگرال،دنباله وسری،مشتق و کابرد آن،مجانب،حد وپیوستگی،تابع...).

   


نظرات()   

منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی

برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی (.Ph.D)