تبلیغات
منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی - آرشیو موضوعی | اخبار کشاورزی ایران

آرشیو موضوعی
اخبار گروه مرتع و آبخیز
اخبار کشاورزی ایران
اخبار صنایع دستی و توسعه روستایی
اخبار طبیعت و سلامت
اخبار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
اخبار و خبرهای اقتصاد کشاورزی
اخبار و خبرهای دام و طیور و شیلات
1301–کارشناسی ارشد–مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری
1301 –کارشناسی ارشد–مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
منابع ارشد مرتع ، منابع ارشد مرتعداری
منابع ارشد آبخیز ، منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری
منابع دکتری مرتع ، دکترای مرتعداری
منابع دکتری آبخیز ، منابع جزوات دکترای آبخیزداری
علوم مرتع،مرتع‌داری،آبخیزداری-علوم و مهندسی آبخیز
جزوه زبان عمومی و تخصصی مرتع
جزوه زبان عمومی و تخصصی آبخیزداری
حفاظت خاك وآبخیزداری
مرتعداری
اصلاح و توسعه مراتع
ا رزیابی و اندازه گیری مرتع
شناسایی گیاهان مرتعی 1و 2
جزوه مرتع و مرتع داری در ایران
جزوه اصلاح وتوسعه مراتع
جزوه شناسایی گیاهان مرتعی
كتاب اندازه گیری و ارزیابی مراتع
جزوه ارزیابی و اندازه گیری مرتع
جزوه هیدرولوژی كاربردی
جزوه ژئومورفولوژی و زمین شناسی
جزوه جامعه شناسی روستایی
گرایش های مرتع و ابخیزداری
عکس های مراتع ایران
گرایشهای رشته مرتع و آبخیزداری در مقطع ارشد
منابع ارشد مرتعداری
منابع ارشد آبخیزداری
منابع ارشد بیابان زدایی
منابع ارشد مدیریت مناطق بیابانی
منابع ارشد هواشناسی کشاورزی
منابع ارشد مهندسی سوانح طبیعی
منابع ارشد سنجش از دور و Gis
منابع ارشد بیابان‌زدایی
جزوه حفاظت خاك
جزوه هیدرولوژی
جزوه ژئومورفولوژی
جزوه خاكهای مناطق خشك و نیمه خشك
جزوات زبان عمومی و تخصصی بیابان زدایی
منابع ارشد مدیریت مناطق بیابانی
جزوه حفاظت خاك و آبخیزداری
جزوه طرح آزمایشات كشاورزی
جزوه اكولوژی عمومی
جزوه ژئومورفولوژی
جزوه رابطه آب و خاك و گیاه
جزوه زبان عمومی و تخصصی مدیریت مناطق بیابانی
منایع ارشد هواشناسی كشاورزی
جزوه ریاضیات ارشد هواشناسی کشاورزی
جزوه آمار هواشناسی كشاورزی
جزوه هیدرولوژی هواشناسی
جزوه هواشنا سی
جزوه زبان عمومی و زبان انگلیسی هواشناسی
دروس زراعت،باغبانی، خاكشناسی، آبیاری، گیاهپزشکی
منابع ارشد مهندسی سوانح طبیعی
جزوه ریاضیات مهندسی
جزوه مقاومت مصالح
جزوه هیدرولیك
جزوه اقتصاد مهندسی
جزوه هیدرولوژی
جزوه زبان عمومی و تخصصی مهندسی سوانح طبیعی
منابع ارشد سنجش از دور و GIS
جزوه آمار و ریاضیات
جزوه اصول تفسیر عكسهای هوایی
جزوه ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی
جزوه جغرافیای شهری و روستایی
جزوه هیدرواقلیم
جزوه زبان عمومی و تخصصی ارشد سنجش از دور و GIS
منابع طبیعی(NATURAL RESOURCES)
منابع دکتری علوم مرتع،منابع دکتری مرتع‌داری،منابع
جزوه زبان انگلیسی دکتری مرتع و دکتری آبخیز سراسری
جزوه استعداد تحصیلی دکتری سراسری مرتع و دکتری آبخی
جزوه آمار و احتمالات دکتری مرتع و آبخیز
جزوه اكولوژی عمومی دکتری مرتع و دکتری آبخیز
مقاله فارسی مرتعداری
مقاله انگلیسی مرتعداری
مقاله فارسی آبخیزداری
مقاله انگلیسی آبخیزداری
مجله و نشریه مرتع و آبخیزداری
فروش جزوات دستور کار آزمایشگاه

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲   مهندس آروین
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶
ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  
۲۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴               PhdAzmoon[at]gmail.com 

   


نظرات()   

منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی

برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی (.Ph.D)