تبلیغات
منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی - ضرایب دروس منابع ارشد هواشناسی كشاورزی

ضرایب دروس منابع ارشد هواشناسی كشاورزی

نام دروس امتحانی

ضریب

زبان عمومی و تخصصی

2

ریاضیات

3

آمار

3

هیدرولوژی

2

هواشنا سی

3

دروس كشاورزی(زراعت،باغبانی، خاكشناسی، آبیاری، گیاهپزشكی)

2

   


نظرات()   

منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی

برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی (.Ph.D)