تبلیغات
منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی - ضرایب دروس منابع ارشد مهندسی سوانح طبیعی :

ضرایب دروس منابع ارشد مهندسی سوانح طبیعی

نام دروس امتحانی

ضریب

زبان عمومی و تخصصی

1

  ریاضیات مهندسی

1

مقاومت مصالح

1

هیدرولیك

1

اقتصاد مهندسی

1

هیدرولوژی

1

  

   


نظرات()   

منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی

برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی (.Ph.D)