تبلیغات
منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی - ضرایب دروس منابع ارشد سنجش از دور و GIS:

ضرایب دروس منابع ارشد  سنجش از دور و GIS

نام دروس امتحانی

ضریب

زبان عمومی و تخصصی

2

آمار و ریاضیات

3

اصول تفسیر عكسهای هوایی

2

ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی

2

جغرافیای شهری و روستایی

2

هیدرواقلیم

2

   


نظرات()   

منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی

برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی (.Ph.D)