تبلیغات
منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی - جزوه هیدرولوژی:

هیدرولوژی كاربردی با ضریب ۲:
-جزوه هیدرولوژی كاربردی دانشگاه تهران
-هیدروژئولوژی دکتر محمد مهدوی  سال ۸۴  تایپ د.تهران ۱۷۶ صفحه(کد۸۸/۱آ)
-هیدرولوژی  مبانی آب و هواشناسی   ۶۶ صفحه  (کد۳۳/۲آ G)
-هیدرولوژی  دیباگران     ۵۸صفحه  (کد۵۸/۳آ)
-هیدرولوژی   مهندس اسماعیل زاده     46صفحه تایپ    کد:23/00
-هیدرولوژی   مهندس اسماعیل زاده  با 3منبع:Applied Hydrology  vent e chow،هیدرولوژی کاربردی  دکتر علیزاده،هیدرولوژی کاربردی دکتر مهدوی جلد 1و2  26صفحه دستنویس خوب  کد:13/00
-هیدرولوِژی مهندسی  مهندس یعقوبی منابع:هیدرولوژی کاربردی علیزاده،هیدرولوژی مهندسی عباس افشار،هیدرولوژی کابردی محمد مهدوی  62صفحه    کد:31/00
-هیدرولوژی   آقای لطفی فر  86صفحه دستنویس خوانا کد:44/00
-هیدرولوژی   بهروز یعقوبی   منابع مورد استفاده برای این جزوه:هیدرولوژی مهندسی  تالیف حمید رضا صفوی دانشگاه صنعتی اصفهان-سیمافر-عباس افشار،هیدرولوژی کاربردی  تالیف محمد نجمایی-امین علیزاده-محمد مهدوی،هیدرولوژی آبهای سطحی  حمیدرضا بهبهانی،علی اصغر موحد دانش،جزوه مهندسی منابع آب  ناصر رستم افشار      28صفحه    کد:14/00
**کتاب هیدرولوژی دکتر مهدوی جلد 1 و2و هیدرولوژی عمومی دکتر مهدوی(از کتابفروشیها)
**کتاب هیدرولوژی دکتر علیزاده اگر وقت داشتید( تهیه از کتابفروشیها).

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲   مهندس آروین
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶
ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  
۲۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴               PhdAzmoon[at]gmail.com 

   


نظرات()   

منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی

برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی (.Ph.D)